Partnerzy

By skutecznie działać, niezbędna jest współpraca różnych sektorów. Fundacja po DRUGIE nawiązuje partnerstwa zarówno z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi (również spoza Polski) oraz sektorem prywatnym.
logo PoDrugie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: współpraca w ramach Programu Pokonać Bezdomność, z którego od wielu lat dofinansowane są działania realizowane na rzecz młodzieży doświadczającej bezdomności.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: współpraca w ramach programów z zakresu edukacji kulturalnej, w ramach których Fundacja po DRUGIE przeprowadziła kilka projektów angażujących młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w twórcze działania.

Narodowy Instytut Wolności: realizacja programu wspierającego rozwój organizacji pozarządowych w latach 2021-2023.

Wojewoda Mazowiecki: współpraca na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności młodzieży i młodych dorosłych polegająca na realizacji programu „Trampolina do bezpiecznej dorosłości” (co roku kolejne edycje) skierowanego do młodych osób przebywających na terenie Mazowsza i zapewniającego wsparcie specjalistów oraz wsparcie dla młodzieży z Ukrainy.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: współpraca w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących przede wszystkim profilaktyki uzależnień i przemocy; wspólnie z MCPS, od lat realizujemy kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Miasto Stołeczne Warszawa: od 2015 roku Fundacja po DRUGIE realizuje program mieszkań treningowych dofinansowany ze środków M. St. Warszawy, program kierowany do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) pochodzących ze stolicy.

FUNDACJE VELUX: główny grantodawca w projekcie budowy domu dla młodych i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej: partner uruchomienia domu dla młodych i usamodzielniających się matek i ich dzieci, dzięki Fundacji UNAWEZA udało się kupić działkę i rozpocząć budowę!

Fundacja Rossmann: w ramach programu „Pomagamy jak umiemy kobietom” od 2021 roku Fundacja Rossmann wspiera finansowo budowę domu dla młodych i usamodzielniających się matek i ich dzieci oraz przekazuje darowizny rzeczowe, które pomagają w codziennych działaniach Fundacji po DRUGIE i zapewniają młodzieży dostęp do niezbędnych produktów higieny i środków czystości.

WXCA: podarowała nam najpiękniejszy projekt pod słońcem! Architekci pracowni zaprojektowali dom naszych marzeń. Dom dla młodych i usamodzielniających się mam i ich dzieci.

BANDI: firma kosmetyczna BANDI zorganizowała kampanię na rzecz budowy domu dla młodych i usamodzielniających się matek i ich dzieci pt. CZYTAMY DLA MAMY. W ramach kampanii powstała książka, którą pod okiem Sylwii Chutnik napisało kilka znanych blogerek. Dochód z jej sprzedaży zasilił inicjatywę budowy domu. BANDI pomogła finansowo w przeprowadzeniu remontów mieszkań treningowych i wspiera inicjatywę Domu dla Młodzieży.

DELL Technologies: firma przekazała grant, który umożliwił młodzieży przystąpienie do kursu na prawo jazdy, doposażyła siedzibę fundacji w laptopy i komputery stacjonarne oraz niezbędne oprogramowanie, pomogła rozwijać inicjatywę Domu dla Młodzieży, od wybuchu wojny w Ukrainie wspólnie z Fundacją po DRUGIE realizuje program pomocowy dla Ukrainy.

Groupe SEB i TEFAL: w 2020 firmy zaangażowały się w pomoc młodzieży doświadczającej bezdomności, na bieżąco przekazują Fundacji po DRUGIE sprzęt AGD, który trafia przede wszystkim do mieszkań treningowych; Tefal realizuje również program „pracy treningowej” dla młodzieży i przyjmuje w szeregi swoich pracowników podopiecznych organizacji pomagając im zaadaptować się do środowiska pracy i osiągać zawodowe sukcesy; pracownicy angażują się osobiście w pomoc młodzieży i organizują wspólne wydarzenia – np. świąteczne gotowanie i wspólny obiad. Firmy wspierają finansowo projekt Domu dla Młodzieży.

The Workingroupe: wspiera finansowo realizację projektu Domu dla Młodzieży.

Nieagencja: finansowo wspiera nasze działania angażując się w codzienną pomoc młodzieży, ale również dzieli się swoim know how i pomaga nam w komunikacji zewnętrznej.

BNP Paribas: fundacja prowadzona przez BNP Paribas zaangażowała się w realizację różnych działań na rzecz młodzieży z po DRUGIE, zorganizowała akcje świąteczne, włączyła nas w akację zbierania środków ASY Z SERCA za asy zdobyte w turnieju tenisa, w którym brała udział Iga Świątek.

Allianz Partners: w 2022 roku otrzymaliśmy grant, który dał nam nadzieję i pozwolił zebrać się na odważny krok uruchomienia Domu dla Młodzieży. Inicjatywa nadal uzyskuje wsparcie firmy i jej pracowników.

BOX: pracownicy-wolontariusze firmy BOX pomogli nam uporządkować ogród Domu dla Młodzieży, firma włączyła się także w finansowanie tej inicjatywy i… planuje kolejne działania mające na celu wsparcie młodych ludzi w kryzysie bezdomności.

Gessel: od wielu lat możemy liczyć na pomoc prawną pracowników Gessel – zarówno w sprawach młodzieży jak i w sprawach dotyczących naszej organizacji.

Putka: chleb, po prostu i aż chleb, trzy razy w tygodniu odbieramy pieczywo i słodkie wypieki z piekarni Putka, pomoc ogromna, bo dzięki niej młodzież zawsze ma co jeść.

Fundacja Drzewo i Jutro: organizacja włączyła się w naszą inicjatywę Domu dla Młodzieży i dofinansowała pensje dla jego opiekunów (obecnych codziennie przez 24 na dobę).

Fundacja ORLEN: wsparła Dom dla Młodzieży, zorganizowała działania aktywizujące, przekazała nam pomoc rzeczową – kalendarze i telefony dla uczestników naszego wsparcia.