Bardzo nas cieszy, że kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży ma coraz więcej uczestników! Z każdym rokiem przybywa osób, instytucji, organizacji, które są gotowe do realizowania w swoich środowiskach działań, których celem jest profilaktyka i edukacja.

Poniżej prezentujemy listę partnerów, którzy w 2016 roku zadeklarowali swój udział w kampanii. Jednocześnie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do końca października 2016.

Partnerzy kampanii 19 dni/2016 rok

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie
 3. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu
 4. Fundacja Nie Wykluczaj Mnie
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie
 7. Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim
 8. Fundacja EDUSA
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
 10. Zespół Edukacyjny w Kolsku
 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
 12. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu
 13. Urząd Miasta w Tychach, a z nim:
 14. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (Tychy)
 15. Gimnazjum nr 8 (Tychy)
 16. Zespół Szkół nr 7 (Tychy)
 17. Zespół Szkół nr 5 (Tychy)
 18. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej (Tychy)
 19. Szkoła Podstawowa nr 22 (Tychy)
 20. Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej (Tychy)
 21. Gimnazjum nr 11 (Tychy)
 22. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II (Tychy)
 23. II LO z Odziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida (Tychy)
 24. Niepubliczna Szkoła „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (Tychy)
 25. Niepubliczne Przedszkole „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (Tychy)
 26. Fundacja TITO Chcieć Znaczy Móc (Tychy)
 27. Ośrodek Św. Jana XXIII (Tychy)
 28. Stowarzyszenie Trzeźwość Życia (Tychy)
 29. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Tychy)
 30. Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium (Tychy)
 31. Grupa BuggyGym (Tychy)
 32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Tychy)
 33. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
 34. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
 35. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu
 36. Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim
 37. Zespół Szkół w Węglińcu
 38. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach
 39. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
 40. Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowi
 41. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach (klasa IIIc, gimnazjum)
 42. Burmistrz Miasta Siemiatycze
 43. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
 44. Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach
 45. Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach
 46. Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach
 47. Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach
 48. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach
 49. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
 50. Młodzieżowa Rada Miasta w Siemiatyczach
 51. Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach
 52. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
 53. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńkach
 54. Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Biskupcu
 55. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej
 56. Domy dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 w Łoniowie, woj. świętokrzyskie
 57. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
 58.  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 59. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
 60. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 61. Świetlica Środowiskowa; Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 62. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
 63. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
 64. Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie
 65. Zespół Placówek Oświatowych im. Kard Stefana Wyszyńkiego w Kadzidle
 66. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie
 67. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutyczny w Oławie
 68. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku
 69. Zespół Placówek oświatowych nr 3 w MOW we Wrocławiu
 70. Gimnazjum nr 14 STO w Warszawie
 71. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku
 72. MOW w Jaworku
 73. Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Ostrołęce
 74. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinku
 75. Zakład Poprawczy w Poznaniu
 76. eduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań
 77. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu
 78. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
 79. Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
 80. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
 81. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
 82. Zakład Poprawczy w Kcyni
 83. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 84. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy
 85. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie
 86. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koperniku w Łękińsku
 87. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
 88. Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji Probare
 89. Zakład Poprawczy w Tarnowie
 90. Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
 91. Zakład Poprawczy w Nowem
 92. Koło Naukowe Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 93. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
 94. Zakład Poprawczy w Studzieńcu
 95. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej
 96. Fundacja Szczęśliwe Jutro
 97. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie
 98. Caritas Diecezji Siedleckiej
 99. Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
 100. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 101. Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
 102. Zakład Poprawczy Jerzmanice Zdrój
 103. Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
 104. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
 105. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
 106. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 107. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

By dołączyć do Kampanii 19 dni wystarczy wypełnić formularz i przesłać go do końca października na adres mailowy kampanii: 19dni@podrugie.pl

 

Poznaj szczegóły Kampanii 19 dni i włącz się w działania!!!

Kampania objęta jest honorowymi patronatami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Medialnie wspiera ją „Głos Nauczycielski” oraz pismo „Niebieska Linia”.