Co roku przez pierwszych 19 dni listopada w Polsce i na całym świecie odbywa się kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Fundacja po DRUGIE zaprasza do włączania się w działanie i organizowania w środowisku lokalnym wydarzeń, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy. Do kampanii można dołączać przez cały czas, wystarczy przesłać formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy także do tworzenia, wielkiej ogólnopolskiej koalicji przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży i włączenia się w koordynowanie akcji na terenie swoich miast, powiatów, regionów.  Poszukujemy lokalnych koordynatorów, którzy zadbają o promocję kampanii na swoim terenie i będą zachęcać kolejne podmioty do podejmowania partnerstwa. Wierzymy, że w ten sposób w tym roku uda się nam pobić nowy rekord i włączyć do działania nie 300, ale 3000 organizacji i instytucji!

Zadania lokalnych koordynatorów:

  • podejmowanie kontaktu z innymi instytucjami/organizacjami i zachęcanie do włączenia się w kampanię
  • pozyskiwanie patronatów lokalnych władz, podmiotów, organizacji
  • promocja kampanii w lokalnych mediach

By zgłosić swój akces do koordynowania działań w ramach kampanii należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem: 19dni@podrugie.pl

 

Przedstawiamy listę tegorocznych uczestników kampanii. Będzie aktualizowana wraz z napływaniem zgłoszeń.

Partnerzy kampanii 19 dni w 2019 roku:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

TYCHY:
1. Gmina Miasta Tychy – Urząd Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
2. Zespół Szkół nr 6 w Tychach
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
4. Szkoła Podstawowa nr 17 Tychy
5. Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach
6. Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Kopernika w Tychach
8. Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
9. Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach
10. Zespół Szkół nr 5 w Tychach
11. Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
12. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci w wieku przedszkolnym
13. Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach
14. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
15. Przedszkole nr 8 „ZIELONY OGRÓD” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
16. Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach
17. Technikum nr 2 w Tychach
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
20. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
21.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
22. Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach
23. Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach
24. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat
25. Tyska Rada Seniorów
26. Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy
27. Młodzieżowa Rada Miasta Tychy
28. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
29. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

DĄBROWA GÓRNICZA:
1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej

RUDA ŚLĄSKA:
1. Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej

POWIAT GLIWICKI:
1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

GLIWICE:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
2. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” w Tychach
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach

POWIAT ŻYWIECKI:
1. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Biernej

POWIAT TARNOGÓRSKI:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

POWIAT CIESZYŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

KATOWICE:
1. Fundacja WAŻNE MIEJSCE

MYSŁOWICE:
1. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H.Sienkiewicza w Mysłowicach

POWIAT MIKOŁOWSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ligonia; Orzesze – Zawada
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

POWIAT ŻORY:
1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PRZEWORSK:
1. Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku
3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

POWIAT JAROSŁAWSKI:
1. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu
2. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

POWIAT LUBACZOWSKI:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisich Jamach

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POWIAT SANDOMIERSKI:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

POWIAT KIELECKI:
1. Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Bolminie
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

LUBIN:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
2. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

ZGORZELEC
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu
3. Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy w Zgorzelcu
4. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

POWIAT ZGORZELECKI:
1. Szkoła Podstawowa w Ruszowie im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 p.p.7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego
2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu
4. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
5. Komisariat Policji w Bogatyni
6. Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

POWIAT BOLESŁAWIECKI:
1. Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

LEGNICA:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

POWIAT WOŁOWSKI:
1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym
3. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

POWIAT JAWORSKI:
1. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie
2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne jw Jaworze
4. Poradnia Rodzinna przy MOPS w Jaworze
5. Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii przy MOPS w Jaworze
6. Ośrodek wsparcia „Pod zielonym dębem” w Jaworze
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze
8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze
9. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze

POWIAT POLKOWICKI:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
2. Przedszkole Miejskie nr 2 „SŁONECZKO” w Polkowicach
3. Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach

WROCŁAW
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

POWIAT WROCŁAWSKI:
1. Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Długołęce

OPOLE
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu

PŁOCK
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

POWIAT PŁOCKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2. Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach

WARSZAWA
1. Polsko-Agnielska Szkoła Podstawowa „Mentis”
2. Fundacja Szczęśliwej Drogi
3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji – „Probare”
4. Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie
5. Dom Dziecka nr 2 w Warszawie
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie
7. Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie
8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Warszawie
9. Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD „Helenów”
10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie
11. Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa-Ochota
12. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
13. Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie
14. Szkoła Podstawowa nr 128 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 w Warszawie
15. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy
16. Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka” w Warszawie
17. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Grzegorza Maja w Warszawie
18. Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 DPSK w Warszawie
19. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie
20. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
21. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Warszawie
22. Zespół Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie
23. Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie
24. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. M. Konopnickiej
25. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie

PRZYSUSKI:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie

SOKOŁÓW PODLASKI
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokołowie Podlaskim
2. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
3. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim 

POWIAT WARSZAWSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

POWIAT SOCHACZEWSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Giżycach

POWIAT OSTROŁĘCKI:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach
4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce
7.  II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce
8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

POWIAT PRUSZKOWSKI:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

POWIAT MIŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku

RADOM:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

POWIAT WĘGROWSKI:
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

POWIAT BIAŁOBRZESKI:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.KEN w Białobrzegach

POWIAT WOŁOMIŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

POWIAT OTWOCKI:
1. Stowarzyszenie na Całe Życie w Józefowie

POWIAT RADOMSKI:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach

POWIAT PŁOŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżążni
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na szlaku” im. gen. T. Kutrzeby w Załuskowie

POWIAT SIEDLECKI:
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

POWIAT HAJNOWSKI:
1. Dom Dziecka w Białowieży

BIAŁYSTOK:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 w Białymstoku
2. Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych „Nikoletia” z siedzibą w Białymstoku
3. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mondurowych w Białymstoku

POWIAT SIEMIATYCKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

KRAKÓW
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie
2. Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla im. św. Jana Pawła II w Krakowie
3. Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” w Krakowie
4. Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Joachima Lelewela w Krakowie

POWIAT KRAKOWSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
2. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
3. Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

POWIAT BOCHEŃSKI:
1. Przedszkole Nowy Wiśnicz

POWIAT LIMANOWSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem
3. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie
4. SP im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu

POWIAT NOWOSĄDECKI:
1. Internat Międzyszkolny Stary Sącz

POWIAT WADOWICKI:
1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach
3. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie

POWIAT OLKUSKI:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

POWIAT SUSKI:
1. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

POWIAT TARNOWIECKI:
1. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Tarnowie

POWIAT MYŚLENICKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach

POWIAT NOWOTARSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Ludźmierzu
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

POWIAT NAKIELSKI:
1. Zespół Interdyscyplinarny w Szubinie
2. Miejsko-Gminny Ośrodeki Pomocy Społecznej w Szubinie
3. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu

POWIAT BYDGOSKI:
1. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie

BYDGOSZCZ:
1. Bursa nr 1 im. Magłorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy

POWIAT BRODNICKI:
1. Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

POWIAT TORUŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
2. Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą

POWIAT ŚWIECKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
2. Zakład Poprawczy w Nowem

POWIAT INOWROCŁAWSKI:
1. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kruszwica
2. Szkoła Podstawowa nr 1im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI:
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie

POWIAT GRUDZIĄDZKI:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OLSZTYN:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
2. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 67 w Olsztynie

POWIAT PISKI:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

POWIAT SZCZYCIEŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnie
2. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

POWIAT WĘGORZEWSKI:
1.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

POWIAT GIŻYCKI:
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

POWIAT BRANIEWSKI:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

POWIAT PAJĘCZAŃSKI:
1. Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Raciszynie ze Szkołą  Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciszynie
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie

POWIAT KUTNOWSKI:
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie

POWIAT ŁĘCZYCKI:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

POWIAT PABIANICKI:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie

ŁÓDŹ:
1. Szkoła Podstawowa nr 34

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

POWIAT ŚWIDWIŃSKI
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie
2. Zespół Interdyscyplinarny w Bolkowie
3. Przedszkole Samorządowe „Słoneczna Kraina” w Redle

SZCZECIN:
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szczecinie
2. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Studentki 3 – go roku pracy socjalnej

POWIAT STARGARDZKI:
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie

POWIAT DRAWSKI:
1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku

POWIAT GRYFIŃSKI:
1. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie

POWIAT CHOSZCZEŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

POWIAT POLICKI:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

LUBLIN
1. Fundacja Sempre a Frente

POWIAT PUŁAWSKI:
1.  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI:
1. Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie

POWIAT ZŁOTOWSKI:
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jastrowiu

POZNAŃ:
1. Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu
2. Szkoła Podstawowa nr 52 SPECTO w Poznaniu

POWIAT POZNAŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
2. Zespół Szkół im. W. i J. Zamoyskich w Rokietnicy

POWIAT ZŁOTOWSKI:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie

POWIAT GOSTYŃSKI:
1. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

POWIAT CHODZIERSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

POWIAT PILSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile
2. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

KONIN:
1. Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

SŁUPSK
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi im. Polonii nr 10 w Słupsku

POWIAT SŁUPSKI:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

POWIAT BYTOWSKI:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

POWIAT KOŚCIERSKI:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie

POWIAT GDAŃSKI:
1. Zespół szkolno-przedszkolny w Borkowie

POWIAT CZUŁCHOWSKI:
1. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile
2. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Czarnem

POWIAT CHOJNICKI:
1. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

SOPOT
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI:
1. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

POWIAT OPOLSKI:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy

ŁĄCZNA LICZBA PARTNERÓW KAMPANII 19 DNI: 254

Lokalni koordynatorzy kampanii 19 dni w 2019 roku:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
2. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych