Fundacja po DRUGIE, która od blisko 12 lat pomaga młodzieży i młodym dorosłym doświadczającym bezdomności, organizuje konferencję online poświęconą zarówno problematyce bezdomności młodzieży, jak i omówieniu nowej inicjatywy organizacji polegającej na prowadzeniu Domu dla Młodzieży.

W Polsce problem bezdomności młodzieży (oprócz Warszawy, gdzie Fundacja po DRUGIE prowadzi swoją działalność) nie jest rozwiązywany w sposób systemowy. Młody człowiek, który na przykład opuszczając dom dziecka czy uciekając od rodziny, w której jest przemoc, może uzyskać wsparcie w noclegowni, schronisku czy ośrodku interwencji kryzysowej. Żadne z tych miejsc jednak nie jest dostosowane do jego potrzeb dyktowanych przede wszystkim przez młody wiek.

Spotkanie pozwoli omówić sytuację młodzieży i młodych dorosłych pozbawionych dachu nad głową oraz mikro system budowany w stolicy przez Fundację po DRUGIE.  Jest ono skierowane do specjalistów pracujących z młodymi ludźmi zarówno w zakresie profilaktyki jak i interwencji bezdomności.

„Nie instytucja. Dom Dla Młodzieży. Debiut w rozwiązywaniu problemu bezdomności młodzieży i młodych dorosłych”

3 kwietnia 2023 o godz. 10:00 (za pośrednictwem platformy zoom).

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są mailowo: fundacja@podrugie.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika oraz afiliację lub wykonywany zawód.

Konferencja jest organizowana w ramach zadania realizowanego przez Fundację po DRUGIE finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030