Młodzież współpracująca z Fundacją po DRUGIE wzięła udział w wymianie międzynarodowej pt. „Youth against traffiking” zorganizowanej przez portugalską organizację AKTO. Spotkanie odbyło się w uniwersyteckiej miejscowości Coimbra  i wzięła w nim udział młodzież z sześciu europejskich krajów.

Głównym celem wymiany było zapoznanie młodych uczestników z problemem handlu ludźmi. Uczyli się o mechanizmach, rodzajach i sposobie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

– To bardzo ważne, żeby młodzież ucząc się i przygotowując do dorosłego życia miała także możliwość zapoznawania się z problemami społecznymi – mówi Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE, która towarzyszyła młodzieży w Portugalii. – Często, szczególnie ci młodzi ludzie, którzy sami nie mają na swoim koncie trudnych doświadczeń, nie zdają sobie sprawy, że świat nie składa się tylko z ładnych i dobrych rzeczy. Niestety.

Dla wielu uczestników wymiany spotkanie było pierwszym kontaktem z problemem handlu ludźmi. Z początku uważali, że jest to temat, który wcale ich nie dotyczy, ale już po kilku godzinach pracy zaczęli rozumieć i dostrzegać, że to część wspólnej rzeczywistości.

– Myślę, że bardzo ważne jest by młodzi ludzie szeroko patrzyli na to co dzieje się dookoła – dodaje Agnieszka Sikora. – Wiedza, a co za tym idzie lub przynajmniej iść powinno, jest ważnym elementem ochrony.

W czasie wymiany Fundacja po DRUGIE przeprowadziła również autorski warsztat poświęcony profilaktyce.

– Młodzież często nie ma świadomości, że niektóre zachowania mogą również narażać ją na niebezpieczeństwo – opowiada Weronika Zaród z FpD. – W czasie naszych zajęć staraliśmy się stworzyć uczestnikom możliwość refleksji na temat ich własnych zachowań. Z naszych rozmów z nimi odniosłyśmy wrażenie, że to się udało.

W wymianie wzięło udział trzech uczestników młodzieżowych z Polski – była wychowanka rodziny zastępczej korzystająca ze wsparcia FpD i zaprzyjaźnieni z organizacją byli podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej Mały Książę.

Projekt Youth against trafficing został sfinansowany ze środków programu ERASMUS+