Mieszkanie dla osób LGBT

W 2021 roku wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa i Stowarzyszeniem My, Rodzice – Fundacja po DRUGIE otworzyła mieszkanie dla młodzieży i młodych dorosłych LGBT+.

W początkowej fazie mieszkanie było finansowane ze środków wskazanych organizacji, obecnie utrzymywane jest ze środków Kampanii Przeciw Homofobii, Stowarzyszenia My, Rodzice i Fundacji po DRUGIE (Lambda prowadzi własny hostel dla osób LGBT+).

Obecnie mieszkanie dysponuje czterema miejscami. Mogą przebywać w nim osoby spełniające przede wszystkim poniższe kryteria rekrutacyjne:

  • są w wieku od 18 do 29 lat;
  • deklarują chęć pobytu w mieszkaniu dla osób LGBT+, do których przynależą z uwagi na ich tożsamość płciową i/lub orientację psychoseksualną;
  • deklarują chęć poprawy własnej sytuacji i podjęcie działań zmierzających do pokonania kryzysu.

Najważniejsze zasady obowiązujące mieszkańców są dokładnie takie same jak w przypadku mieszkań treningowych prowadzonych przez Fundację po DRUGIE, czyli:

Najważniejsze zasady obowiązujące mieszkańców to:

  • TRZEŹWOŚĆ – w mieszkaniu nie można przebywać pod wpływem środków odurzających, mieszkańcy są zobowiązani do utrzymywania abstynencji.
  • PRACA – czyli podejmowanie działań na rzecz poprawy własnej sytuacji – np. kontynuowanie nauki, podjęcie pracy zawodowej, udział w terapii.
  • SPOTKANIE – młodzież ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z opiekunem mieszkania oraz kadrą organizacji.

Mieszkanie interwencyjne jest prowadzone we współpracy czterech organizacji: Kampanii Przeciwko Homofobii, Stowarzyszenia Lambda, Stowarzyszenia My, Rodzice oraz Fundacji po DRUGIE i jest finansowane ze środków tych organizacji.

Unaweza
Fundacje VELUX