Mieszkania treningowe

Fundacja po DRUGIE prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe dla młodzieży znajdującej się w kryzysie bezdomności (18-25 lat).

Beneficjentami programu, którego głównym celem jest wspieranie młodzieży w procesie usamodzielnienia i integracji społecznej, są przede wszystkim dziewczęta i chłopcy po placówkach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, również rodzinach zastępczych. Coraz częściej do mieszkań trafiają także młodzi ludzie wychowujący się w rodzinie, której problemy nie zostały zauważone przez system.

 

Młodzież przebywająca w mieszkaniach korzysta z codziennego wsparcia opiekuna mieszkań treningowych oraz jest obejmowana pomocą specjalistów (dostosowaną do indywidualnych potrzeb).

Najważniejsze zasady obowiązujące mieszkańców to:

  • TRZEŹWOŚĆ – w mieszkaniu nie można przebywać pod wpływem środków odurzających, mieszkańcy są zobowiązani do utrzymywania abstynencji.
  • PRACA – czyli podejmowanie działań na rzecz poprawy własnej sytuacji – np. kontynuowanie nauki, podjęcie pracy zawodowej, udział w terapii.
  • SPOTKANIE – młodzież ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z opiekunem mieszkania oraz kadrą organizacji.

Program mieszkań treningowych kierowany jest wyłącznie do mieszkańców Warszawy (ważne jest posiadanie ostatniego meldunku w stolicy) i został dofinansowany ze środków miasta.

Program mieszkań treningowych jest dofinansowany ze środków M.St. Warszawy.