Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację po DRUGIE poświęconemu sytuacji młodzieży przebywającej i dorastającej w instytucji – domu dziecka, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym.

Nasza organizacja na co dzień, od blisko 13 lat wspiera młodzież, która doświadcza bezdomności. Bardzo często w tej grupie znajdują się osoby, które po osiągnięciu pełnoletności i w związku z koniecznością opuszczenia pieczy zastępczej czy placówki resocjalizacyjnej, trafiają w pustkę.

Podczas wydarzenia chcemy się wspólnie z Państwem pochylić nad sytuacją młodzieży, porozmawiać o dobrych praktykach pozwalających przygotować ją do dorosłości, ale również wskazać problemy, które uniemożliwiają dobry start.

Konferencja zaplanowana jest w formule online i odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Termin wydarzenia: 25 marca 2024, godz. 10:00

O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem formularza: https://tiny.pl/dqkn2

Wydarzenie organizowane w ramach zadania realizowanego przez Fundację po DRUGIE finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2023