Łatwo jest skreślić człowieka.

Wyzwaniem jest zaproszenie go do ciężkiej pracy nad zmianą.

Fundacja po DRUGIE wspiera młodzież i młodych dorosłych (18-25 lat) zagrożonych i dotkniętych bezdomnością.

Pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością.

Z naszego wsparcia korzystają przede wszystkim byłe wychowanki i wychowankowie domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek resocjalizacyjnych.

Po osiągnięciu pełnoletności często nie mają miejsca, w którym mogą się usamodzielnić. My tworzymy dla nich dom…

Bezdomna młodzież – niewidoczna rzeczywistość

1% podatku dla młodzieży

1% podatku to dla młodzieży doświadczającej bezdomności szansa na dach nad głową i pomoc w pierwszych tygodniach, a czasem miesiącach na drodze do samodzielności.

Dzięki środkom z 1% Fundacja po DRUGIE może odpowiadać na potrzeby każdej osoby zgłaszającej się po pomoc.

Możemy przekazać żywność, ale również nauczyć jak gotować.

Możemy kupić książki i sprzęt niezbędny do nauki.

Możemy wyrobić dokumenty, bez których niczego nie można załatwić.

Czasem możemy kupić bilet, by pomóc w wyjeździe na zamkniętą terapię.

1% to tworzenie szansy na samodzielność młodzieży. W ten sposób dbamy, by stawała się niezależna od systemu pomocy, nie zasilała placówek dla osób w kryzysie bezdomności, nie trafiała do więzień.

TY MOŻESZ W TYM POMÓC. PRZEKAŻ 1% DLA MŁODZIEŻY! KRS 0000 385 460
W każdej chwili możesz zobaczyć w jaki sposób dbamy o zebrane fundusze. Zajrzyj do naszych corocznych sprawozdań.