Uwaga! Uwaga! W związku z kampanią 19 dni, która rozpoczęła się w Polsce i na całym świecie 1 listopada i której celem jest budowanie świata bez przemocy, zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży od 5 do 18 roku życia i polega na przygotowaniu memów, których motyw przewodni to życzliwość. Nagrody przysługują za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 5-11 lat i 12-18 lat. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania również wyróżnień.

Prace plastyczne i graficzne prosimy przesyłać pocztą na adres naszej organizacji do końca listopada 2021.

Fundacja po DRUGIE
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w Regulaminie. Prosimy o dołączenie do pracy konkursowej niezbędnego zgłoszenia i oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego