Poszukujemy lokalnych koordynatorów do pomocy przy organizowaniu i popularyzowaniu międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W sprawę może zaangażować się każdy!

Co roku Fundacja po DRUGIE w pierwszych dniach listopada zachęca instytucje i organizacje pracujące z dziećmi, młodzieżą i rodzinami do podejmowania inicjatyw profilaktycznych i edukacyjnych, które przyczyniają się do budowania świata wolnego od przemocy. W działaniach związanych z kampanią biorą udział szkoły, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Co roku od 1 do 19 listopada koalicjanci kampanii organizują w swoim środowisku lokalnym różnego typu działania, które wpływają na podnoszenie świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy.

– Chcemy rozwijać tę inicjatywę – mówi Agnieszka Sikora, koordynująca działania z ramienia FpD. – Uważamy, że powinna dotrzeć do wszystkich miejsc w Polsce. Profilaktyka i edukacja mają wielką moc. Warto poświęcić na nie chociaż tych 19 dni i inspirować do pracy, która pozwoli nam zapobiegać przemocy.

W tym roku Fundacja po DRUGIE zaprasza osoby i instytucje, które zechciałyby koordynować kampanię na terenie swoich miast, powiatów, województw.

– Pomysł na stworzenie instytucji lokalnego koordynatora podsunęła nam Agnieszka Kijas, działaczka z Tych, która sama zaproponowała propagowanie i promowanie akcji na terenie swojego miasta – opowiada Agnieszka Sikora. – Pomyśleliśmy, czemu nie spróbować w innych miejscach w Polsce… Lokalni działacze i działaczki, którzy są rozpoznawani w swoich środowiskach mogą zdziałać więcej niż my tutaj w Warszawie.

Zadania lokalnych koordynatorów:

  • podejmowanie kontaktu z innymi instytucjami/organizacjami i zachęcanie do włączenia się w kampanię
  • pozyskiwanie patronatów lokalnych władz, podmiotów, organizacji
  • promocja kampanii w lokalnych mediach

By zgłosić swój akces do koordynowania działań w ramach kampanii należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem: 19dni@podrugie.pl

 

Koordynatorzy kampanii po jej zakończeniu otrzymają specjalne certyfikaty.