Nasza kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu wobec dzieci i młodzieży, która realizowana jest w czasie pierwszych dziewiętnastu dni listopada, ma swoich lokalnych koordynatorów. O to, by docierała do kolajnych organizacji i instytucji w Polsce w 2018 zadbają osoby i instytucje, które przesłały do Fundacji po DRUGIE swoje zgłoszenia i plany działania.

Lista koordynatorów w 2018 roku:

  1. Agnieszka Kijas – TYCHY
  2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach – PUŁAWY
  3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy – WIERZBICA
  4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu – ZGORZELEC
  5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie – POWIAT ŻNIŃSKI
  6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach – MIASTO I GMINA POLKOWICE
  7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku – POWIAT DRAWSKI
  8. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie
  9. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim – SOKOŁÓW PODLASKI