UWAGA! UWAGA! Ogłaszamy ogólnopolski konkurs na najlepszy spot/film promujący Kampanię 19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy wrażliwość, świadomość i dobry pomysł.  

Chcemy, by przesłanie kampanii, którym jest budowanie świata bez przemocy, świata szczęśliwie i bezpiecznie dorastających dzieci i młodzieży, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych, dotarło w każdy zakątek Polski.
Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE

Celem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu promującego ideę kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Materiał powinien zawierać:

  • tytuł kampanii;
  • czas jej trwania (co roku od 1 do 19 listopada);
  • miejsce kampanii (cały świat);
  • symbol kampanii (pomarańczowa wstążka).

Film nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. Może być wykonany dowolną techniką (aparat, kamera, telefon komórkowy).

Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne i zbiorowe. Muszą być wykonane pod kierunkiem osoby dorosłej. Do każdej pracy prosimy nadesłać skany zgód wizerunkowych osób biorących udział w filmie (w przypadku niepełnoletnich odtwórców, niezbędne są zgody podpisane przez dorosłego – rodzica/opiekuna prawnego).

Prace prosimy nadsyłać drogą mailową (mogą być przesyłane w formie linku do kanału na youtube lub pliku) na adres:
fundacja@podrugie.pl
W tytule maila prosimy napisać: konkurs 19 dni

Prace konkursowe będą oceniane przez profesjonalne jury składające się z osób związanych z branżą filmową, telewizyjną i reklamową. Przewidujemy również zorganizowanie plebiscytu na najlepszy materiał na profilu facebookowym kampanii.

Termin nadsyłania prac upływa 19 listopada 2016.

Najlepsze prace będą stanowić oficjalny materiał promujący naszą kampanię w całej Polsce. Zostaną również przesłane do światowego koordynatora działania, organizacji Women’s World Summit Foundation.

Przewidujemy również atrakcyjne nagrody m.in. udział w warsztatach filmowych i medialnych.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres mailowy: 19dni@podrugie.pl

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieżyKampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

W 2016 roku Kampania 19 dni jest objęta honorowymi patronatami: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.