W ramach kampanii społecznej pt. 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży Fundacja po DRUGIE ogłasza konkurs literacki pt. „Mistrzowie Świata”.

Do konkursu prosimy przesyłać prace literackie:

  • przedstawiające historię osoby, która przezwyciężyła przemoc – może to być opowieść o kimś, kto odszedł od sprawcy, znalazł siły, by powiedzieć dość, może to być również opowieść o kimś, kto zaprzestał stosowania przemocy;
  • przedstawiające prawdziwe zdarzenia;
  • pokazujące, że człowiek może zmienić swoje życie na każdym etapie i zostać mistrzem świata!

Celem konkursu jest pokazywanie i uświadamianie, że przemocy nie można akceptować i usprawiedliwiać, że trzeba się jej przeciwstawiać i nawet jeśli wydaje się, że sytuacja, w której się znajdujemy nie ma szans na pozytywne rozwiązanie – zawsze można je znaleźć.

Jakiś czas temu rozpoczęliśmy poszukiwania Mistrzów Świata, czyli osób, które mimo różnych życiowych przeciwności, potrafiły dobrze pokierować swoim życiem. Wyszły z nałogów, zerwały z przestępczym życiem, czy przeciwstawiły się przemocy.Opowieści, które kolekcjonujemy mają być przykładem dla innych, stojących na rozstajach, wahających się, odczuwających lęk przed zmianą, nawet wtedy, gdy wydaje się ona konieczna.
Naszym zdaniem opowieści o osobach, które przezwyciężyły przemoc mogą być dla osób jej doświadczających ważnym świadectwem. Ludzie, którzy żyją w przemocowych związkach i domach, często nie widzą możliwości zmiany własnej sytuacji. Czują się osamotnieni, bezradni, pogodzeni ze swoim losem. A przecież nie tak powinno być. Nikt nie zasługuje na przemoc.
Mamy nadzieję, że opowieści, które zbierzemy w konkursie staną się dla takich osób ważnym drogowskazem, obudzą nadzieję i wiarę, że ich życie może wyglądać zupełnie inaczej, że mają prawo czuć się bezpieczni i wartościowi, że mają prawo do godności i szacunku.
Agnieszka Sikora

prezeska Fundacji po DRUGIE

Historie w ramach konkursu należy przesyłać drogą mailową na adres: 19dni@podrugie.pl Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2019 roku. Prace należy zamieścić je w dokumencie WORD jako załącznik do maila. W tytule maila prosimy wpisać: konkurs mistrzowie świata. Do maila należy załączyć również formularz dotyczący przetwarzania danych osobowych, który znajdziecie na dole strony (w wersji do pobrania).

W konkursie nie przewiduje się żadnych ograniczeń wiekowych.

Prace będą na bieżąco publikowane w grupie Mistrzowie Świata prowadzonej przez naszą organizację i będą oznaczane hagsztagiem #konkurs19dni. Ze względu na ich osobisty wymiar będą publikowane anonimowo.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Fundacji po DRUGIE, jednak nazwiska autorów nie zostaną przypisane do konkretnych utworów, chyba, że autor podejmie decyzję o upublicznieniu swojego nazwiska. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi być wyrażona przez opiekuna prawnego.