Do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy dołączają koalicjanci z całej Polski. Wspólnie z nimi przez pierwszych 19 dni listopada będziemy prowadzić działania, których głównym celem jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego.
W całej Polsce w listopadzie zostaną zorganizowane różnorodne inicjatywy lokalne – warsztaty, konferencje, wystawy, pokazy filmów, pogadanki.
Wszystkie te działania kierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów pozwolą lepiej przygotować się na walkę z przemocą i wpływać będą na eliminowanie jej z naszego życia.

Fundacja po DRUGIE co roku koordynuje przebieg kampanii w Polsce i zaprasza do niej partnerów i koalicjantów, którzy samodzielnie przygotowują działania w swoich środowiskach. W 2016 roku w kampanii uczestniczyło ponad 120 podmiotów. Nasza wspólna akcja zdobyła uznanie głównego organizatora kampanii – Women’s World Summit Foundation – genewskiej organizacji pozarządowej zajmującej się prawami dzieci i kobiet. Fundacja po DRUGIE otrzymała nagrodę – WWSF Prize for Innovative Child Abuse Prevention Activities – za innowacyjne działania prowadzone w ramach kampanii.

Na naszej stronie publikujemy tegorocznych koalicjantów kampanii 19 dni. (Lista będzie aktualizowana na bieżąco).

 1. Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
 2. Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach
 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
 7. Fundacja Nie Wykluczaj Mnie
 8. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Pozananiu
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
 10. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
 12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
 13. Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium w Tychach
 14. Gmina Bieruń
 15. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Jarocinie
 16. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie
 17. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie
 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
 19. Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu
 20. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
 21. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
 22. Dom Dziecka w Białowieży
 23. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „ RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Stobrawie
 24. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Franciszka Zubrzyckiego
 25. Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach
 26. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach
 27. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach
 28. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach
 29. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
 30. Zakład Poprawczy w Poznaniu
 31. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
 32. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku
 33. Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. J.Zietka
 34. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku
 35. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Domostwo w Żychlinie
 36. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
 37. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 39. Zakład Poprawczy w Nowem
 40. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
 41. Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach
 42. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach
 43. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
 44. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. M.Kopernika w Tychach
 45. Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu
 46. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
 47. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie im. Grzegorza Maja
 48. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie
 49. Fundacja Wielkie Serce
 50. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
 51. Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Skłodowskiej – Curie w Brzegu Dolnym
 52. Zakład Poprawczy w Laskowcu
 53. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinku
 54. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach
 55. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Bobulczynie
 56. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
 57. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
 58. Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
 59. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
 60. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na szlaku” im. gen. T. Kutrzeby w Załuskowie
 61. Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie
 62. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przeworsku
 63. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu
 64. Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
 65. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
 66. I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie im. Józefa Wybickiego
 67. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach
 68. Szkoła Podstawowa Nr 39 im.Marii Konopnickiej w Częstochowie
 69. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. J .Korczaka w Zgorzelcu
 70. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
 71. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 72. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
 73. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
 74. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu
 75. Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim
 76. Szkoła Podstawowa w Ruszowie z oddziałami gimnazjalnymi
 77. Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
 78. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
 79. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
 80. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Jana Ziei  w Kolonii Ossa
 81. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
 82. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą filia w Szymanowie
 83. Świetlica Środowiskowa w Libiążu
 84. Stowarzyszenie Trzeźwość Życia w Tychach
 85.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie
 86. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie
 87. Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach
 88. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie
 89. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie
 90. Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
 91. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Jastrowiu
 92. Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku
 93. Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
 94. Koło Naukowe Resocjalizacji UŁ oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi
 95. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
 96. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach
 97. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Poddębicach
 98. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
 99. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
 100. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
 101. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
 102. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach
 103.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
 104. Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie
 105. Zespół Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu
 106. Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu
 107. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
 108. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 109. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
 110. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
 111. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
 112. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą (siedziba główna)
 113. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
 114. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czuchów Pieńki
 115. Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi
 116. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo
 117. Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
 118. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach
 119. Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji – PROBARE
 120. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy
 121. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
 122. Zespół Szkół Nr 5 w Ostrołęce

Partnerzy ze środowiska lokalnego zaproszeni do udziału w kampanii:

 1. Szkoły objęte wsparciem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Myszyńcu
 2. Szkoły objęte wsparciem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostrołęce
 3. Urząd Miasta Tychy
 4. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Razem Robimy Wiele” z Żelaza
 5. Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
 6. Fundacja Barka
 7. Spółdzielnia socjalna – restauracja Wspólny Stół w Poznaniu
 8. Policja w Mrągowie
 9. Sąd Rejonowy w Mrągowie
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
 12. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Jarocińskim
 13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie
 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
 15. Myśliborski Ośrodek Kultury
 16. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Pozaniu
 17. Czepliniecki Ośrodek Kultury
 18. Komisariat Policji w Brzegu Dolnym
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
 20. Urząd Gminy w Białowieży
 21. Tyska Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna
 22. Wydział ds. Nieletnich Komendy Policji w Tychach
 23. Miejski Dom Kultury nr 2 w Tychach
 24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiążu
 25. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
 26. Komisariat Policji w Dwikozach
 27. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach
 28. Szkoła Podstawowa w Wilczycach
 29. Szkoła Podstawowa w Darominie
 30. Szkoła Podstawowa w Łukawie
 31. Szkoła Podstawowa w Radoszkach
 32. Wolontariusze z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
 33. Klub Anonimowych Alkoholików „Odnowa” w Lęborku
 34. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
 35. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zuzanna” w Tychach
 36. Zespół Interdyscyplinarny Miasta Przeworsk
 37. Urząd Gminy w Żychlinie
 38. Starostwo Powiatowe w Kutnie
 39. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie
 40. Zespół Kuratorów Sądowych w Kutnie
 41. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
 42. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
 43. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
 44. Telewizja Polkowicka
 45. Komenda Miejska Policji w Siedlcach
 46. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach
 47. Komenda Policji w Tychach
 48. Straż Miejska w Tychach
 49. Kuratorzy Sądu Rejonowego w Tychach
 50. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu
 51. Fundacja Zarażamy Radością
 52. Fundacja „Cel-zmiana”
 53. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
 54. Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
 55. Świetlica środowiskowa „Kultownia” w Ostrołęce
 56. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 57. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobulczynie
 58. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Bobulczynie
 59. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
 60. Szkolne Koło Wolontariatu „Iskierki dobra” Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
 61. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
 62. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
 63. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
 64. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie
 65. Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
 66. Szkoła Podstawowa w Kapturach
 67. Gimnazjum w Iłowie
 68. Zespół Placówek Specjalnych w Mocarzewie
 69. Ośrodek Socjoterapeutyczny w Kiernozi
 70. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
 71. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Knurowie
 72. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
 73. Urząd Miasta Przeworska
 74. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku
 75. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku
 76. Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku
 77. Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
 78. Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku
 79. Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku
 80. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku
 81. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
 82. Świetlica Wzrastanie w Przeworsku
 83. Straż Miejska w Przeworsku
 84. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przeworsku
 85. Polski Związek Diabetyków w Przeworsku
 86. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
 87. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku
 88. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Reczu
 89. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu
 90. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Reczu
 91. Zespół kuratorskiej służby sądowej w Przeworsku
 92. Sąd Rodzinny w Przeworsku
 93. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
 94. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 1 w Częstochowie
 95. Komenda Policji w Częstochowie
 96. Telewizja „Orion” w Częstochowie
 97. Starostwo Powiatowe w Lubinie
 98. LaiCoti – Joanna Chęcińska
 99. NTO – Nowa trybuna Opolska
 100. Urząd Miasta Grodzisk Wielkopolski
 101. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
 102. Hospicjum w Ostrowcu Świętokrzyskim
 103. Komenda Miejska Policji w Gliwicach
 104. II ZKSS ds. Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
 105. Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego
 106. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
 107. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze
 108. Parafia św. Jadwigi w Odrzywole
 109. Straż Graniczna w Nowym Targu
 110. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu
 111. Twoje Radio Lipsko
 112. Gazeta „Życie Powiśla”
 113. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
 114. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
 115. Policja w Orzeszu
 116. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu
 117. Dom Kultury Rembertów
 118. Biblioteka Publiczna Rembertowa
 119. Wójt Gminy Kadzidło
 120. XXXIII Liceum Ogólnokształcące Im. Armii Krajowej w Łodzi
 121. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku
 122. Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim im. Jana Pawła II
 123. Gmina Wydminy
 124. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
 125. Zespół Interdyscyplinarny w Wydminach
 126. Forum NGO’s Wydminy
 127. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
 128. Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
 129. LUKS Sport z Kulturą
 130. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 131. Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich
 132. Ognisko Wychowawcze w Wydminach
 133. Stowarzyszenie „Pomoc”
 134. SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie
 135. Estrada Rzeszowska
 136. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
 137. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
 138. Szkoła Podstawowa w Krypach
 139. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku
 140. Biblioteka Publiczna w Grębkowie
 141. Gminny Ośrodek Kultury Platerów
Co trzeba zrobić, żeby zostać naszym koalicjantem? Jak włączyć się w działania?