Kampania 19 dni

Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Wyniki konkursu na plakat

Budujemy świat bez przemocy – konkurs na plakat Kampanii 19 dni został rozstrzygnięty. Do Fundacji po DRUGIE spłynęło ponad 200 prac z całej Polski.

Przemoc rówieśnicza

Nowy scenariusz do pracy z młodzieżą – edukacja w zakresie przemocy rówieśniczej. Program edukacyjny prezentowany na naszej stronie jest ukierunkowany na profilaktykę.

Budujemy świat bez przemocy – konkurs

Ogłaszamy konkurs na najlepszy plakat kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Termin nadsyłania prac upływa 12.11.17

Ruszamy!

Ruszyły przygotowania do listopadowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Zapraszamy do wspólnego tworzenia tej ważnej inicjatywy!

Profilaktyka przemocy

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk i budowanie świata bez przemocy!

Dzieje się w całej Polsce!

Kalendarium Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Cała Polska w akcji!