Kampania 19 dni

Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Ruszamy!

Ruszyły przygotowania do listopadowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Zapraszamy do wspólnego tworzenia tej ważnej inicjatywy!

Profilaktyka przemocy

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk i budowanie świata bez przemocy!

Dzieje się w całej Polsce!

Kalendarium Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Cała Polska w akcji!

Konkurs na spot

Ogłaszamy ogólnopolski konkurs na materiał filmowy promujący światową kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

19 dni zaczynamy!

Ruszyły przygotowania do światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Fundacja po DRUGIE zaprasza organizacje i instytucje z całej Polski do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.