Kadra

Nasz zespół składa się z ludzi, którzy nie tylko posiadają kwalifikacje, ale również serce i pasję do prowadzonych działań. Do pracy nie przychodzimy na dyżur, bo nasza praca nierzadko nie kończy się z popołudniowym zamknięciem biura.

Staramy się być obecni i towarzyszyć młodzieży zawsze wtedy, gdy nas potrzebuje.

Agnieszka Sikora

Agnieszka Sikora

prezeska

Założycielka organizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, dodatkowo posiada wyższe wykształcenie dziennikarskie (pracując w zawodzie – m.in. TVN, TVN24, Radio Dla Ciebie –  zajmowała się tematyką społeczną).

agnieszka.sikora@podrugie.pl

Ireneusz Stawiński

Ireneusz Stawiński

wiceprezes

Związany z organizacją od początku jej istnienia, pełni funkcję opiekuna mieszkań treningowych prowadzonych, jest również kierownikiem internatu w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy.

ireneusz.stawinski@podrugie.pl

Małgorzata Dziewanowska

Małgorzata Dziewanowska

członkini zarządu

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce kryminologii, prawa karnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób nieletnich i małoletnich. W Fundacji udziela porad prawnych, pomaga w przygotowywaniu pism procesowych, prowadzi szkolenia z zakresu prawa.

malgorzata.dziewanowska@podrugie.pl

Małgorzata Sabalska

Małgorzata Sabalska

dyrektor biura fundacji

Doradca zawodowy, profilaktyk uzależnień, absolwentka socjologii. W fundacji odpowiada za koordynację projektów, pomaga młodzieży w aktywizacji zawodowej, prowadzi również działania związane z ESYMULATORAMI.

malgorzata.sabalska@podrugie.pl 

Weronika Zaród

Weronika Zaród

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, studentka psychologii na SWPS – Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W organizacji pełni rolę koordynatorki i asystentki osoby w kryzysie bezdomności. Posiada 9-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą spędzającą czas na ulicy.

weronika.zarod@podrugie.pl

Barbara Stachowiak

Barbara Stachowiak

Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Rozpoczęła współpracę z naszą organizacją jako wolontariuszka, wspiera młodzież w konstruktywnym spędzaniu czasu i pomaga w aktywizacji.

basia.stachowiak@podrugie.pl

Krzysztof Bańkowski

Krzysztof Bańkowski

Edukator profilaktyki uzależnień, student pracy socjalnej. Od lat związany z pracą z młodzieżą doświadczającą wykluczenia społecznego i bezdomności, wieloletni wychowawca w domu dla młodzieży defaworyzowanej. Z Fundacją po DRUGIE związany od 2021 roku, pełni rolę opiekuna mieszkań treningowych, asystenta młodzieży, animatora czasu wolnego.