W Punkcie Zwrotnym młodzież i młodzi dorośli (15-29 lat) uzyskają pomoc pedagogiczną, psychologiczną, socjalną, rozpoczną pracę zawodową i podniosą swoje kwalifikacje. Codziennie, od poniedziałku do piątku, nasi specjaliści: pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog oferują indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego z uczestników.  Korzystający ze wsparcia w Punkcie Zwrotnym mają możliwość tymczasowego zamieszkania w hotelu pracowniczym, do czasu podjęcia pracy i zdobycia środków finansowych na samodzielny start.

Oferta dedykowana jest w szczególności usamodzielniającej się młodzieży, która przebywa na terenie Warszawy lub po opuszczeniu placówki nie chce powracać do swoich środowisk.

By zgłosić się do projektu wystarczy napisać: pz@podrugie.pl

Prosimy o opisanie w mailu sytuacji życiowej. W przypadku zgłaszania uczestników do PZ przez kadrę placówek również prosimy o krótką informację o sytuacji wychowanka/ki i pozostawienie numeru telefonu.

Można też do nas zadzwonić: 601 405 598

Albo przyjść: Warszawa, ul. Smulikowskiego 4a lok. 1

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne. Są one wypełniane w Punkcie Zwrotnym przy pomocy naszych specjalistów z udziałem uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz Miastem Stołecznym Warszawa.

Wartość projektu: 688 062,50zł
Wkład Funduszy Europejskich: 653 612,50zł
Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/15