Hostel

Zależy nam, by młodzież doświadczająca bezdomności, w miarę możliwości jak najmniej odczuwała kryzys i by choć była jego świadoma, nie przyjmowała na siebie roli osoby bezdomnej.

Dlatego wprowadziliśmy nową formę zakwaterowania, alternatywną wobec schroniska czy noclegowni, pozwalającą młodym ludziom (18-25 lat) rozpocząć dorosłe działania i pokonać życiowe trudności.

Wynajmujemy pokoje hostelowe na wolnym rynku i dbamy o to, by przebywająca w nich młodzież miała możliwie komfortowe warunki (w pokojach jest maksymalnie 5 osób), dostęp do kuchni, łazienek, a nad wszystkim czuwa opiekun.

    Młodzież, która trafia do hostelu musi przestrzegać regulaminu, który można sprowadzić (podobnie jak regulamin mieszkań treningowych) do trzech najważniejszych zasad:

    • TRZEŹWOŚĆ – w hostelu nie można przebywać pod wpływem środków odurzających, mieszkańcy są zobowiązani do utrzymywania abstynencji.
    • PRACA – czyli podejmowanie działań na rzecz poprawy własnej sytuacji – np. kontynuowanie nauki, podjęcie pracy zawodowej, udział w terapii.
    • SPOTKANIE – młodzież ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z opiekunem mieszkania oraz kadrą organizacji.