Fotografia przeciwko przemocy – pod tym hasłem odbędzie się konkurs, który Fundacja po DRUGIE – organizuje w 2018 roku w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (6 – 21 lat) z całej Polski. Jego celem jest pokazanie różnych aktywności, pozytywnych działań i „mocy”, które sprawiają, że świat staje się bezpiecznym i ciepłym miejscem, wolnym od przemocy i krzywdzenia. Chodzi o to, by dzieci i młodzież uruchomiły swoją wyobraźnię i pokazały piękne i pozytywne aspekty świata, które chronią ludzi przed przemocą.

Zadaniem uczestniczek i uczestników jest przesłanie jednej fotografii: odbitek czarno – białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30 a także oryginału zdjęcia na płycie CD.
Do zdjęcia należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (w przypadku osób niepełnoletnich powinna zostać podpisana przez opiekuna prawnego).

Konkurs odbywał się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  • 6 lat – 11 lat
  • 12 lat – 14 lat
  • 15 lat – 21 lat

Zdjęcia można nadsyłać do 30 listopada 2018 roku na adres:

Fundacja po DRUGIE
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

Decyduje data wpływu pracy! 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji po DRUGIE oraz zamieszczone w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizację – w szczególności na profilu kampanii 19 dni i profilu Fundacji po DRUGIE.

FpD planuje zorganizowanie uroczystego wręczenia nagród oraz wystawę po Nowym Roku.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: 19dni@podrugie.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie karty zgłoszenia – poniżej.

REGULAMIN

Fotografia przeciwko przemocy

KARTA ZGŁOSZENIA

Fotografia przeciwko przemocy