Specjalne lalki, dzięki którym dzieci, młodzież, ale również inne grupy odbiorców mogą doświadczać i uczyć się świadomego podejścia do rodzicielstwa, pozwalają na prowadzenie nowoczesnej i skutecznej profilaktyki.

Fundacja po DRUGIE przygotowała specjalną ofertę – MOBILNA WYPOŻYCZALNIA LALEK – która jest skierowana do uczestników kampanii 19 dni. Oferta ważna jest do końca marca 2019 roku.

Prezentujemy opis produktów, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą oraz informację na temat pracy edukacyjnej.

Lalka prezentuje niemowlę urodzone z zespołem FAS (płodowy zespół alkoholowy) wraz z jego fizycznymi cechami.

Zagadnienia do zajęć z wykorzystaniem lalki prezentującej FAS

Omówienie objawów i cech charakterystycznych dla dzieci urodzonych z płodowym zespołem alkoholowym:

1. Charakterystyczne rysy twarzy:

 • małe, szeroko rozstawione oczy;
 • płaska środkowa część twarzoczaszki;
 • krótki, zadarty nos;
 • wygładzona rynienka podnosowa (brak rynienki);
 • cienka górna warga;
 • zmarszczka kącika oka.

2. Problemy rozwojowe:

 • niska waga urodzeniowa, trudności z przybieraniem na wadze;
 • mniejszy obwód głowy;
 • wady serca lub innych narządów.

3. Opóźnienia rozwojowe – dzieci z zespołem FAS mają niskie IQ, z trudem się uczą, mają szereg ograniczeń poznawczych.

4. Uszkodzenia układu nerwowego:

 • deficyt uwagi;
 • deficyt pamięci;
 • nadaktywność;
 • trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze);
 • nieumiejętność rozwiązywania problemów;
 • trudność w uczeniu się na błędach;
 • słaba ocena sytuacji;
 • niedojrzałe zachowanie;
 • słaba kontrola impulsów.

Wszystkie wskazane wyżej zaburzenia rozwojowe powodują, że osoby urodzone z FAS mają trudności w funkcjonowaniu społecznym, często są to osoby mające trudności z budowaniem relacji z otoczeniem, wpadające w konflikty z prawem, nieradzące sobie w systemie edukacyjnym.

UWAGA! Zespół FAS jest nieodwracalny. Można mu zapobiegać w 100% jedynie w jeden sposób – całkowitą abstynencję w czasie ciąży.
UWAGA! Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą ciężarna może spożyć.

Proponowane działania z młodzieżą:

1. Pokazanie lalki i omówienie na jej przykładzie cech charakterystycznych dla zespołu FAS.
2. Emisja filmu „Wieczne dziecko”  – dokument polecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Włączające ćwiczenia edukacyjne dotyczące np. asertywnej postawy i umiejętności odmawiania, prezentujące konsekwencje picia alkoholu (w szerszym kontekście).

W zajęciach można wykorzystać publikację dotyczącą wpływu alkoholu na funkcjonowanie rodziny opracowaną przez Fundację po DRUGIE w ramach projektu „Weź, nie pij” – zajrzyj.

Lalka prezentująca cechy (zachowania) niemowlęcia uzależnionego od narkotyków, z powodu zażywania ich przez matkę w czasie ciąży.
Zagadnienia do zajęć z wykorzystaniem lalki imitującej niemowlę uzależnione od narkotyków

1. Prezentacja lalki – symulatora i omówienie jego zachowania. Lalka ma niską masę urodzeniową, ma krzywe nóżki, wygląda na chore dziecko. Po włączeniu zaczyna przeraźliwie płakać i trząść się.
Uczestnicy powinni wziąć ją na ręce i powiedzieć jakie mają emocje trzymając ją, czy zauważają nieprawidłowości, coś niepokojącego.

2. Omówienie szkodliwości zażywania narkotyków przez kobietę w ciąży i wpływu narkotyków na dziecko.

3. Na zajęciach można omówić także problematykę uzależnienia i jego wpływu na życie rodziny.

Lalka prezentująca zespół dziecka potrząsanego – bo małe jest kruche…
Zagadnienia do zajęć z młodzieżą

1. Syndrom Dziecka Potrząsanego (SBS) – objawy i symptomy

Specjalna lalka wykorzystana w czasie zajęć umożliwia uczestnikom zrozumienie powstawania syndromu. Po potrząśnięciu nią, zaczyna płakać, a w jej główce zapalają się kolorowe diody (w różnych punktach mózgu). Diody są oznaczone rysunkami przedstawiającymi dysfunkcje, które powstały wskutek obijania się mózgu o ściany czaszki (problemy z ruchem, problemy ze wzrokiem, zaburzenia poznawcze itp).

Młodzież powinna zapoznać się z lalką i spróbować samodzielnie opowiedzieć czego doświadczyła.

2. Jakie obszary mózgu są szczególnie narażone na urazy spowodowane potrząsaniem
3. Jakie są fizyczne objawy u dziecka dotkniętego SBS
4. Dlaczego i jak płacz dziecka może powodować frustrację opiekuna i w efekcie – utratę kontroli i potrząsanie dzieckiem
5. Charakterystyka/profil osoby, która może reagować na stres potrząsaniem dziecka
6. Sposoby radzenia sobie ze stresem, frustracją, gniewem, wywołanym płaczem dziecka

 

W celu poznania szerszej oferty dotyczącej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych zapraszamy na stronę ESYMULATORY.