Przekazujemy w Państwa ręce raport dotyczący bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Polsce.

Raport był opracowywany przez ekspertów – praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się pracą z młodzieżą i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz ekspertów przez doświadczenie – młodzież, która ma w swojej historii bezdomność.

Publikacja powstała w ramach projektu DODAJ MNIE realizowanego w programie Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.