20 października 2023 zapraszamy do udziału w konferencji online, podczas której omówimy sytuację młodzieży i młodych dorosłych doświadczających bezdomności. Konferencja stanowi podsumowanie projektu pod tym samym tytułem realizowanego przez naszą organizację, w ramach którego przeprowadzone zostały następujące działania:

  • powstał RAPORT o bezdomności młodzieży
  • prowadzone było jedno mieszkanie treningowe dla osób 18-25 lat doświadczających bezdomności
  • powstała grupa młodych streetworkerów, którzy zostali przygotowani do pracy z młodzieżą przebywającą w przestrzeni publicznej i pozbawioną dachu nad głową.

Na konferencji przedstawimy efekty naszych działań i zaprosimy do dyskusji na temat problemu i jego rozwiązywania.

Projekt DODAJ MNIE jest realizowany w Programie Aktywni Obywatele i został sfinansowany przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG.

Samorząd Województwa Mazowieckiego