Szkolenia dla młodzieży

Szkolenia dla młodzieży są prowadzone w formie warsztatowej umożliwiającej uczestnikom aktywny udział, samodzielne myślenie i wyciąganie wniosków.

Oferta  została opracowana przede wszystkim pod kątem budowania kompetencji społecznych uczestników i jest kierowana w szczególności do młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych i młodych osób sprawiających trudności wychowawcze.

W naszej ofercie znajdują się programy o charakterze profilaktycznym, promujące postawy obywatelskie, zdrowy tryb życia, zapobiegające przemocy i uzależnieniom oraz programy dotyczące budowania postaw świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

GDY ZOSTANĘ MAMĄ/TATĄ - program edukacyjny z wykorzystaniem symulatorów niemowląt

Cel warsztatów: Budowanie świadomych postaw wobec rodzicielstwa, przygotowanie do właściwego pełnienia roli rodzica, edukacja do życia w rodzinie

Przebieg: Program składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to 12 godzin zajęć warsztatowych; część praktyczna przewiduje 3 dni opieki nad fantomem imitującym niemowlę dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Program edukacyjny dotyczy następujących zagadnień: 1/ rozwój i przebieg ciąży (w tym profilaktyka picia alkoholu i zażywania narkotyków) 2/ opieka nad dzieckiem, prawidłowa pielęgnacja (w tym zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania dorosłych – syndrom dziecka potrząsanego) 3/ odpowiedzialne pełnienie ról rodzicielskich 4/ edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań seksualnych 5/ edukacja ekonomiczna.

Program jest realizowany przez Fundację po DRUGIE od 2012 roku, został nagrodzony w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w stolicy (Grad Prix i I miejsce w kategorii pomoc społeczna). Objął ponad tysiąc dziewcząt i chłopców z całej Polski.

JA NIE PIJĘ - profilaktyka picia alkoholu w ciąży

Cel warsztatów: Budowanie świadomości wpływu alkoholu na przebieg ciąży, rozwój płodu,  rozwój i funkcjonowanie dziecka oraz funkcjonowanie rodziny.

Przebieg: Program obejmuje 6 godzin zajęć.  Część  teoretyczną oraz ćwiczenia z udziałem fantomów imitujących niemowlę z zespołem płodowych cech alkoholowych (FAS), alko-gogli (umożliwiających „wcielenie się” w sytuację osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu)  oraz kamizelki ciążowej (dzięki, której uczestnicy mogą doświadczyć jak czuje się kobieta w zaawansowanej ciąży).

Program edukacyjny dotyczy następujących zagadnień: 1/ skuteczne strategie  profilaktyczne 2/ terapia oraz metody wsparcia w sytuacji uzależnienia jak również ryzykownego i szkodliwego picia 3/ wpływ alkoholu na przebieg ciąży 4/ wpływ  alkoholu na rozwój i funkcjonowanie dziecka 5/ skutki  uzależnienia od alkoholu w kontekście budowania rodziny

Program jest realizowany przez Fundację po Drugie od 2014 roku i objął ponad 500 osób przebywających w placówkach i rodzinach zastępczych. Jest dedykowany zarówno do dziewcząt jak i chłopców.

PRZEMOC MA TWARZ - zapobieganie przemocy w rodzinie

Cel: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym:

  • zapoznanie młodych ludzi z wiedzą na temat mechanizmów przemocy oraz prawno-społecznych form jej przeciwdziałania;
  • rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów oraz różnorodnych uwarunkowań przemocy;
  • wyposażenie w kompetencje pozwalające na szacowanie ryzyka wystąpienia przemocy oraz właściwe reagowanie i konstruktywne pokonywanie problemów występujących w środowisku przemocowym;
  • pogłębianie wrażliwości na problemy osób doświadczających przemocy.

Przebieg: Program składa się z 12 godzin zajęć dotyczących przemocy w rodzinie, został opracowany w szczególności z myślą o młodzieży doświadczającej jak i stosującej przemoc. Na zajęciach poruszone są następujące zagadnienia: 1/ Formy i mechanizmy przemocy – czym jest przemoc 2/ Ofiara przemocy – dlaczego? 3/ Wpływ przemocy na funkcjonowanie rodziny i możliwe rozwiązania 4/ Przemoc i prawo.

W warsztatach wykorzystane są specjalne fantomy imitujące dziecko z zespołem dziecka potrząsanego. Pozwalają zademonstrować uczestnikom konsekwencje, które mogą spotkać dziecko w wyniku potrząsania nim.

Program jest realizowany przez Fundację po DRUGIE od 2014 roku.