Szkolenia dla kadr

Fundacja po DRUGIE posiada zespół specjalistów z praktycznym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i rodziną oraz z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Nasza oferta szkoleniowa bazuje zarówno na aktualnej wiedzy jak i praktyce.

Wśród naszych szkoleniowców są: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, którzy tworzą autorskie programy edukacyjne.

Tematykę oferty  możemy dostosować do potrzeb poszczególnych grup odbiorców: pracowników pomocy społecznej, wychowawców placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów, sędziów rodzinnych, funkcjonariuszy policji, nauczycieli.

Poniżej znajdziecie informacje na temat wybranych tematów szkoleń.

PRZEMOC MA TWARZ - szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cel: Przygotowanie kadr (pedagogów, psychologów, kuratorów) do prowadzenia zajęć z młodzieżą dotyczących profilaktyki przemocy w rodzinie.

Przebieg: W czasie szkolenia uczestnicy uzyskują aktualne informacje dotyczące stanu prawnego odnoszącego się do problematyki przemocy w rodzinie. Na szkoleniu omówione są formy przemocy, mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji pojawienia się przemocy. Prowadzący przekazują uczestnikom konkretne i sprawdzone narzędzia (ćwiczenia) do pracy z młodzieżą oraz program edukacyjny wraz z informacją o tym jak go wykorzystywać w praktyce.

Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatowej lub w formie wykładów (w zależności od preferencji grupy).

Szkolenie zaplanowane jest na od 6 do 8 godzin.

PRACA Z ESYMULATORAMI - szkolenie dla kadr wykorzystujących sprzęt REALITYWORKS

Cel: Przygotowanie kadr do prowadzenia zajęć warsztatowych z młodzieżą z wykorzystaniem esymulatorów (lalek imitujących niemowlęta i lalek patologicznych)

Przebieg: Szkolenie umożliwia kadrom pracującym z młodzieżą przygotowanie się do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dotyczącej seksualności i pełnienia (w sposób świadomy i odpowiedzialny) ról społecznych – w szczególności roli rodzica.

Na szkoleniu poruszane są również zagadnienia dotyczące profilaktyki picia alkoholu w czasie ciąży (konsekwencje, FAS), zażywania narkotyków, zdrowego stylu życia przyszłego rodzica, zagrożeń związanych z nieprawidłową opieką nad dzieckiem (w tym zespół dziecka potrząsanego).

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z konkretnymi formami i metodami pracy, zwiększenia umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z młodzieżą, nauki obsługi esymulatorów i prawidłowego ich wykorzystania na zajęciach.

Program szkolenia jest zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Fundacji po DRUGIE w pracy z młodzieżą, w tym doświadczenie wynikające z realizacji projektu edukacyjnego „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ będę kochać nad życie”. Program ten został stworzony w 2012 roku, otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w stolicy (Grad Prix i I miejsce w kategorii pomoc społeczna). Objął ponad tysiąc dziewcząt i chłopców z całej Polski.

Szkolenie zaplanowane jest na 6 godzin.