Młodzież przeciwko handlowi ludźmi

Młodzież współpracująca z Fundacją po DRUGIE wzięła udział w wymianie międzynarodowej pt. „Youth against traffiking” zorganizowanej przez portugalską organizację AKTO. Spotkanie odbyło się w uniwersyteckiej miejscowości Coimbra  i wzięła w nim udział...