Jak pracować z młodzieżą? – webinar

Zapraszamy do udziału w webinarze, który poświęcimy pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi zmagającymi się z problemem uzależnienia. Nasza organizacja od 13 lat pracuje z uczestnikami nad tym, by decydowali się na zdrowienie i wybór trzeźwego życia. Na spotkaniu...

LOSY MŁODZIEŻY – konferencja online!

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację po DRUGIE poświęconemu sytuacji młodzieży przebywającej i dorastającej w instytucji – domu dziecka, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym. Nasza organizacja na co dzień,...

Telefon dla młodzieży doświadczającej współuzależnienia

Od maja do listopada 2023 działa telefon zaufania dla młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) zmagających się ze współuzależnieniem. Kontaktujący się z organizacją uczestnicy mogą porozmawiać z pedagogiem i uzyskać wsparcie pozwalające im rozpocząć pracę nad sobą,...

NIE INSTYTUCJA. DOM DLA MŁODZIEŻY.

Fundacja po DRUGIE, która od blisko 12 lat pomaga młodzieży i młodym dorosłym doświadczającym bezdomności, organizuje konferencję online poświęconą zarówno problematyce bezdomności młodzieży, jak i omówieniu nowej inicjatywy organizacji polegającej na prowadzeniu Domu...