Uwaga! Uwaga!

Rusza ogólnopolski konkurs na plakat promujący kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży pt. „Budujemy świat bez przemocy”. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, którzy oceniani będą w następujących kategoriach:

kategoria I:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat
kategoria II:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat
kategoria III:  uczestnicy w wieku 13-19 lat

Format pracy: A-2, A-3

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa. Prace muszą być płaskie, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę (imię i nazwisko autora, numer kontaktowy, adres zamieszkania, adres mailowy)
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia  12 listopada 2017 (decyduje data wpływu):

Fundacja po DRUGIE
ul. Smulikowskiego 4 a lok.1
00-386 Warszawa

Prace oceni jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
O wynikach konkursu organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 19.11.2017 r.

 

Konkurs jest organizowany w ramach światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży przez Fundację po DRUGIE. Kampania realizowana w Polsce została dofinansowana ze środków CEDROB S.A.
logo PoDrugie