Listopad jest miesiącem intensywnych działań, których celem jest tworzenie świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży. Co roku przez pierwszych dziewiętnaście dni tego miesiąca Fundacja po DRUGIE we współpracy z różnymi podmiotami z całej Polski prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne zmierzające do zwiększania świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się przemocy.

Poniżej publikujemy listę koalicjantów kampanii, którzy dołączyli do działania w 2018 roku:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
 3. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
 4. Dom Dziecka w Białowieży
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie
 6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach
 7. Zakład Poprawczy w Nowem
 8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
 10. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
 11. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie
 14. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
 15. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie
 16. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
 17. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie
 18. Zespół Szkół Nr 5 w Ostrołęce
 19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
 20. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie
 21. Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie
 22. Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
 23. Zespół Szkół w Lubominie
 24. Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
 25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w  Antoniewie
 26. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
 27. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
 28. Agnieszka Kijas – osoba publiczna
 29. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach
 30. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie
 31. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
 32. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
 33. Szkoła Podstawowa nr 1 im Rudolfa Zaręby w Tychach
 34. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
 35. Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
 36. Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku podinsp. Robert Sobolewski
 37. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach
 38. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Kopernika w Tychach
 39. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
 40. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego
 41. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Namysłowie
 42. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach 
 43. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
 44. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
 45. Szkoła Podstawowa nr 17 Tychach
 46. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
 47. Stowarzyszenie Studio Teatr Test w Warszawie
 48. Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach
 49. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
 50. Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 4 w Tychach
 51. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 52. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach
 53. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze
 54. IIL Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Tychach
 55. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach
 56. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Zawiści
 57. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku
 58. Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”
 59. Zakład Poprawczy w Gordzisku Wielkopolskim
 60. Zespół Szkół Nr 5 w Tychach
 61. Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
 62. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „DOM NA SZLAKU” im. gen. T. Kutrzeby w Załuskowie
 63. Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagoga Janusz Witkowski w Żninie
 64. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży
 65. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
 66. Przedszkole nr 8 ,, Zielony Ogród’’ z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 67. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence
 68. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie
 69. Zespół Szkół w Łabiszynie
 70. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu
 71. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej
 72. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 73. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 74. Zespół Interdyscyplinarny w Szubinie
 75. Zespół Szkół w Lubostroniu
 76. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali
 77. Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach
 78. Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
 79. Komenda Powiatowa Policji w Żninie
 80. Komisariat Policji w Janowcu Wlkp.
 81. Komisariat Policji w Barcinie
 82. Posterunek Policji w Łabiszynie
 83. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie
 84. SP 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
 85. Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię”
 86. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie
 87. Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach
 88. Szkoła Podstawowa w Borowej
 89. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
 90. Szkoła Podstawowa  im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie
 91. Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu
 92. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
 93. Stowarzyszenie Motocyklowe BASZTA w Żninie
 94. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 95. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
 96. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
 97. Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego  w Tychach
 98. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 99. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku
 100. Zespół Szkół nr 2 w Tychach
 101. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
 102. Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
 103. Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach
 104. I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach
 105. Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu
 106. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu
 107. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku
 108. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
 109. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  w Siemiatyczach
 110. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubieszowie
 111. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
 112. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Falenicy
 113. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
 114. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
 115. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
 116. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
 117. Starostwo Powiatowe w Przeworsku
 118. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
 119. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu
 120. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
 121. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
 122. Przedszkole nr 1 w Tychach
 123. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Radomiu
 124. Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie
 125. Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
 126. Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej
 127. Przedszkole nr 3 w Tychach
 128. Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 129. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
 130. Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 131. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Śniadeckiego w Żninie
 132. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przemyślu
 133. Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 134. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Przemyślu
 135. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu
 136. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dębowie
 137. Szkoła Podstawowa im. I. Solarza w Gaci
 138. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
 139. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu
 140. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 141. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim
 142. Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach
 143. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
 144. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie
 145. Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Wielkopolskiej
 146. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
 147. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
 148. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach
 149. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
 150. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach
 151. Miejskie Przedszkole nr 5 im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim
 152. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
 153. Kuratorska Służba Sądowa w Okręgu Przemyskim
 154. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Sokołowie Podlaskim
 155. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu
Dodatkowo w naszej kampanii uczestniczą zaproszone przez partnerów placówki, instytucje, działacze społeczni:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie
 2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy
 5. Komenda Policji w Wierzbicy
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach
 9. Łukasz Kuzioła – mistrz świata służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą
 11. Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku
 12. Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 13. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
 15. Poradnia Leczenia Uzależnień w Ostrołęce
 16. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku
 17. Urząd Gminy w Kadzidle
 18. Komisariat Policji w Kadzidle
 19. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złocieńcu
 20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Czaplinku
 21. Złocieniecki Ośrodek Kultury
 22. Czaplinecki Ośrodek Kultury
 23. Studenci  z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
 24. Komenda Powiatowa Policji w Iławie
 25. Komisariat Policji w Suszu
 26. Komisariat Policji w Lubawie
 27. Komisariat Policji w Kisielicach
 28. Komisariat Policji w Zalewie
 29. Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie
 30. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Iławie
 31. Komenda Miejska Policji w Tychach
 32. Straż Miejska w Tychach
 33. Prokuratura Rejonowa w Kluczborku
 34. Zespół Interdyscyplinarny w Wilczycach
 35. Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Wilczycach
 36. Postreunek Policji w Dwikozach
 37. Szkoła Podstawowa w Wilczycach
 38. Szkoła Podstawowa w Darominie
 39. Szkoła Podstawowa w Łukawie
 40. Szkoła Podstawowa w Radoszkach
 41. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach
 42. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach
 43. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
 44. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku
 45. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku
 46. Szkoła Podstawowa w Sieniawie
 47. Zespół Interdyscyplinarny w Kańczudze
 48. Urząd Miasta w Grodzisku Wielkopolskim
 49. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
 50. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Wielkopolskim
 51. Stowarzyszenie „Nowe Życie”
 52. Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim
 53. Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
 54. Miejski Ośrodek Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
 55. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży
 56. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
 57. Dzielnicowy Posterunek Policji w Łabiszynie
 58. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie
 59. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Razem Zrobimy Wiele” z Żelaza
 60. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie
 61. Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie
 62. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie
 63. Gminny Zespół Interdyscyplinarny Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej
 64. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie
 65. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardnie Wielkiej
 66. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie
 67. Komisariat Policji w Smołdzinie
 68. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
 69. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze
 70. Poradnia Rodzinna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze
 71. Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze
 72. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
 73. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze
 74. Klub „Mrowisko” przy Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze
 75. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze
 76. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze
 77. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze
 78. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze
 79. AZYL Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy w Jaworze
 80. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze
 81. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie
 82. Fundacja Wspierania Rodziny „Niebieski Koralik”
 83. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu
 84. Fundacja Z Pomysłem
 85.  Pani Monika Dudek, prezes Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin „Nowe perspektywy” w Radomiu
 86. Stowarzyszenie KARAN w Radomiu
 87. Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Radomia
 88. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu

Jak dołączyć do kampanii – zajrzyj! Kampania jest prowadzona co roku na całym świecie. Inicjatywa jest koordynowana przez genewską organizację zajmującą się prawami dzieci i kobiet – Woman’s World Summit Foundation. W Polsce co roku do udziału w działaniu zachęcamy placówki i instytucje pracujące z dzieckiem, młodzieżą, rodzinami. Z roku na rok coraz więcej podmiotów włącza się w przygotowanie inicjatywy

Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ”, które od przeszło 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.
Patronem Medialnym kampanii jest dwumiesięcznik „Niebieska Linia”, wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku.
Kampania 19 na Mazowszu jest realizowana w ramach projektu Fundacji po DRUGIE pt. MASZ MOC – POKONAJ PRZEMOC i jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Kampania 19 dni w Tychach została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta