Aktywizacja zawodowa

Młodzież, która poszukuje wsparcia w naszej organizacji bardzo często nie ma żadnego doświadczenia, ani przygotowania zawodowego. Problemem jest również brak wykształcenia, a czasem konieczność i chęć kontynuowania nauki. (Zdecydowana większość uczestników wsparcia ma jedynie wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne). Poza brakiem przygotowania młodzież boryka się z problemami emocjonalnymi, uzależnieniami, ma niskie kompetencje społeczne i nie potrafi działać zespołowo.

Aktywizacja zawodowa jest dla większości uczestników wsparcia wielkim wyzwaniem i zupełnie nowym doświadczeniem.

Staramy się zatem działać pomału i stopniowo.

W pierwszej kolejności młodzież spotyka się z doradcą zawodowym, który wspólnie z nią stara się określić charakter poszukiwanej pracy. Doradca pomaga w napisaniu CV, przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej i proponuje różne oferty pracy.

Aktywizując młodzież podejmujemy również współpracę z różnymi pracodawcami i Urzędem Pracy, tak by dla każdego znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie.

Dodatkowo poszukujemy możliwości odbycia staży i kursów zawodowych.

Pracodawcy, z którymi podjęliśmy współpracę to m.in.:

  • spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje”
  • Poczta Polska S.A.
  • Bobby Burger