Aktywizacja społeczna

Jest dla nas bardzo ważne, by młodzież korzystająca ze wsparcia Fundacji po DRUGIE uczyła się prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Wiele osób, które do nas przychodzą ma za sobą doświadczenie pobytu w instytucji, co przekłada się na umiejętności funkcjonowania w środowisku otwartym. Młodzież ma niskie kompetencje komunikacyjne, często brak poczucia własnej wartości. Wiele osób nie miało również prawidłowych wzorców w rodzinach pochodzenia.

Prowadzimy szereg działań, które mają pomóc młodzieży w lepszym radzeniu sobie w relacjach, w sytuacjach dla niej trudnych, ale również stawiamy na odkrywanie pasji i zainteresowań.