Jak pracować z młodzieżą? – webinar

Zapraszamy do udziału w webinarze, który poświęcimy pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi zmagającymi się z problemem uzależnienia. Nasza organizacja od 13 lat pracuje z uczestnikami nad tym, by decydowali się na zdrowienie i wybór trzeźwego życia. Na spotkaniu...

LOSY MŁODZIEŻY – konferencja online!

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację po DRUGIE poświęconemu sytuacji młodzieży przebywającej i dorastającej w instytucji - domu dziecka, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym. Nasza organizacja na co dzień, od...

Telefon dla młodzieży doświadczającej współuzależnienia

Od maja do listopada 2023 działa telefon zaufania dla młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) zmagających się ze współuzależnieniem. Kontaktujący się z organizacją uczestnicy mogą porozmawiać z pedagogiem i uzyskać wsparcie pozwalające im rozpocząć pracę nad sobą,...

DODAJ MNIE: raport o bezdomności młodzieży w Polsce

Przekazujemy w Państwa ręce raport dotyczący bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Polsce. Raport był opracowywany przez ekspertów - praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się pracą z młodzieżą i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz...

NIE INSTYTUCJA. DOM DLA MŁODZIEŻY.

Fundacja po DRUGIE, która od blisko 12 lat pomaga młodzieży i młodym dorosłym doświadczającym bezdomności, organizuje konferencję online poświęconą zarówno problematyce bezdomności młodzieży, jak i omówieniu nowej inicjatywy organizacji polegającej na prowadzeniu Domu...

DLACZEGO W POLSCE NIE MA BEZDOMNEJ MŁODZIEŻY? – konferencja

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista i pewnie wielu zastanawia się dlaczego je zadajemy. Przecież Fundacja po DRUGIE doskonale wie z praktyki, że bezdomność młodzieży istnieje (niestety) i jest poważnym problemem społecznym wymagającym rozwiązań. Zadajemy to...

Projekt Trampolina – podsumowanie

Zadanie było kontynuacją działania podjętego przez Fundację po DRUGIE w 2020 roku i było realizowane pod tym samym tytułem. Program zakładał wsparcie młodzieży (18-25 lat) doświadczającej bezdomności (50 osób) w pokonywaniu kryzysu. W zadaniu uczestniczyło 52...

Podsumowanie projektu Strefa Dla Młodzieży 2021

W 2021 roku wsparciem w ramach STREFY DLA MŁODZIEŻY zostało objętych 60 uczestników, w tym 26 kobiet i 34 mężczyzn. Aż 14 uczestników miała od 18 do 19 lat; najstarsi (24 do 25 lat) to jedynie 10 osób. Większość, bo aż 36 osób miało od 20 do 23 lat. W ramach zadania...

Razem, lepiej, inaczej

Przedstawiamy ewaluację projektu "Razem, lepiej, inaczej", który realizowaliśmy od czerwca do listopada 2021. W ramach zadania współpracowaliśmy z młodzieżą, która przygotowywała się do roli peer - edukatorów oraz z przedstawicielami służb integracji społecznej,...