Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…

Ruszyły przygotowania do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

W tym roku kampania odbywać się będzie pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem. 

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA?

Kampania tworzona jest w środowiskach lokalnych – w szkołach, poradniach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. Zadaniem każdej placówki jest zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, specjalistów w przygotowanie kampanii.

Proponowane formy aktywności:

  • warsztaty
  • pokazy filmów
  • debaty
  • szkolenia
  • konferencje
  • spektakle
  • realizacja filmów i teledysków
  • wystawy

Działania powinny koncentrować się wokół przewodniego tematu kampanii 2016 r. i powinny być zrealizowane w ciągu 19 pierwszych dni listopada. Po przeprowadzeniu akcji będziemy prosić uczestników o przesłanie raportu oraz zdjęć, filmów itp., które zostały  wykonane i wykorzystane w kampanii.

Jeśli chcą Państwo realizować wspólnie z nami projekt kampanii 19 dni zapraszamy do:

  • polubienia naszej strony na FB: https://www.facebook.com/19dni
  • przedstawienia/zaproponowania działania, które zechcą Państwo zrealizować w ramach kampanii (formularz zgłoszeniowy stanowi drugi załącznik do niniejszego maila)

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2016 roku.

Prosimy o wypełnienie i przesłane drogą mailową formularza zgłoszeniowego. Ze wszystkimi Uczestnikami/Partnerami kampanii nasz zespół będzie się kontaktował na bieżąco.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.
Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje. Jest niezbędne by jej ich myśli, wizje, umiejętności, dążenie do sprawiedliwości i pokoju na świecie, były uwzględniane i stały się katalizatorem dla polityki, w której ważne są takie wartości jak równość, rozwój i pokój
WWSF

W 2000 roku, 19 listopada, WWSF wprowadziła światowe obchody dnia przeciwko krzywdzeniu  dzieci. Ta data stała się początkiem budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z całego świata, które zaczęły przygotowywać obchody w swoich krajach. Działanie rozwijało się, ale (w gruncie rzeczy niestety) okazało się, że jeden dzień to zbyt mało, by poruszyć wszystkie istotne problemy związane z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie.

W 2011 roku WWSF rozpoczyna więc ogólnoświatową kampanię 19 dni, która organizowana jest co roku przez pierwsze dni listopada. Celem działania jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem: „YES to prevention of child abuse!” (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem). Organizatorzy zachęcają do zawieszania wstążeczek w widocznych miejscach (na stronach internetowych, na wygaszaczach ekranów komputerowych, materiałach promocyjnych) nie tylko przez 19 dni listopada.

W 2000 roku, 19 listopada, WWSF wprowadziła światowe obchody dnia przeciwko krzywdzeniu  dzieci. Ta data stała się początkiem budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z całego świata, które zaczęły przygotowywać obchody w swoich krajach. Działanie rozwijało się, ale (w gruncie rzeczy niestety) okazało się, że jeden dzień to zbyt mało, by poruszyć wszystkie istotne problemy związane z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie

Każdego roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim.

W 2014 roku w organizację kampanii włączyła się Fundacja po DRUGIE. Przez 19 dni listopada, codziennie w innej placówce resocjalizacyjnej odbywały się działania związane z kampanią – warsztaty, wystawy, pogadanki, manifestacje przeciwko przemocy. We wszystkich działaniach uczestniczyli wychowankowie zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych – młodzież, która często jest jednocześnie ofiarami i sprawcami przemocy.

Również w 2015 roku FpD wzięła udział w działaniach, ale już na większą skalę. Do akcji włączyły się szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe.  Głównym tematem kampanii był BULLYING (przemoc rówieśnicza).

Tegoroczna kampania jest objęta honorowymi patronatami: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.