Fundacja po DRUGIE rozpoczyna przygotowania do tegorocznej, międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Do wspólnego tworzenia przedsięwzięcia zapraszamy młodzież z placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz WSZYSTKICH, dla których poruszane w kampanii zagadnienia są równie ważne.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.

“Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje. Jest niezbędne by jej ich myśli, wizje, umiejętności, dążenie do sprawiedliwości i pokoju na świecie, były uwzględniane i stały się katalizatorem dla polityki, w której ważne są takie wartości jak równość, rozwój i pokój” –  opisuje swoją misję WWSF.

W 2000 roku, 19 listopada, WWSF wprowadziła światowe obchody dnia przeciwko krzywdzeniu  dzieci. Ta data stała się początkiem budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z całego świata, które zaczęły przygotowywać obchody w swoich krajach. Działanie rozwijało się, ale (w gruncie rzeczy niestety) okazało się, że jeden dzień to zbyt mało, by poruszyć wszystkie istotne problemy związane z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie.

W 2011 roku WWSF rozpoczyna więc ogólnoświatową kampanię 19 dni, która organizowana jest co roku przez pierwsze dni listopada. Celem działania jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

 Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem: „YES to prevention of child abuse!” (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem). Organizatorzy zachęcają do zawieszania wstążeczek w widocznych miejscach (na stronach internetowych, na wygaszaczach ekranów komputerowych, materiałach promocyjnych) nie tylko przez 19 dni listopada.

Każdego roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim.

W ubiegłym roku w organizację kampanii włączyła się Fundacja po DRUGIE. Przez 19 dni listopada, codziennie w innej placówce resocjalizacyjnej odbywały się działania związane z kampanią – warsztaty, wystawy, pogadanki, manifestacje przeciwko przemocy. We wszystkich działaniach uczestniczyli wychowankowie zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych – młodzież, która często jest jednocześnie ofiarami i sprawcami przemocy.

Również w tym roku chcielibyśmy przeprowadzić działania, które pozwolą nagłośnić problem krzywdzenia i przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Tegoroczny temat kampanii to BULLYING (przemoc rówieśnicza). Chcielibyśmy zawiązać w Polsce ANTYBULLYINGOWĄ KOALICJĘ by wspólnie zapobiegać temu zjawisku, uczyć je rozpoznawać i umiejętnie radzić sobie w sytuacjach wymagających interwencji.

Jeśli chcą Państwo realizować wspólnie z nami projekt kampanii 19 dni zapraszamy do:

  • przedstawienia/zaproponowania działania, które zechcą Państwo zrealizować w ramach kampanii (formularz zgłoszeniowy stanowi drugi załącznik do niniejszego maila)

Przykładowe działania: warsztaty, wystawy, konferencje, debaty, pokazy filmów, pogadanki, kampanie informacyjno-edukacyjne itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2015 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Do udziału w kampanii zapraszamy również placówki resocjalizacyjne, socjalizacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki kuratorskie z całej Polski. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA PLACÓWEK