Już jest! RAPORT z Międzynarodowej Kampanii Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży, którą w tym roku w Polsce prowadziła Fundacja po DRUGIE dostępny w sieci!

W kampanii 19 dni (trwającej od 1 do 19 listopada) wzięły udział 134 organizacje z 63 krajów świata. Celem podejmowanych działań było zwrócenie uwagi na szereg problemów, które wiążą się z dramatem setek tysięcy dziewcząt i chłopców na całym świecie. W kampanii zostały poruszone zagadnienia odnoszące się do przemocy domowej, rówieśniczej, wykorzystywania seksualnego dzieci, zmuszania do pracy i wiele innych. Przeprowadzono szereg warsztatów, kampanii, akcji profilaktycznych.

W Polsce kampania rozegrała się w 19 placówkach resocjalizacyjnych. Tworzyli ją wychowanki i wychowankowie zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Działanie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka.

POBIERZ RAPORT WWSF