cover-FpDFundacja po DRUGIE i kilkudziesięciu partnerów z całej Polski już niebawem rozpoczynają działania w ramach międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Temat tegorocznej akcji to BULLYING – przemoc rówieśnicza.

Przez 19 pierwszych dni listopada obędzie się dziesiątki działań, w których wezmą udział setki młodzieży i dorosłych. Uczestnicy akcji przygotowują warsztaty, spektakle, wystawy, marsze, oferują porady i treningi.

– W tym roku stawiamy na działania, które angażują środowisko lokalne – mówi Agnieszka Sikora z FpD. – Zależy nam na tym, żeby przekaz całej akcji docierał do jak najszerszego grona odbiorców i aby kampania „zarażała” innych.

Temat działania zaproponowany przez głównego organizatora akcji fundację Women’s World Summit Foundation – przemoc rówieśnicza – dotyczy problemów, z którymi mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie są dzieci i młodzież – w szkole, klubie, na podwórku, w domu dziecka i placówce resocjalizacyjnej, również w sieci.

– Nasi partnerzy, współtwórcy tegorocznej kampanii nie pominą żadnego z obszarów – dodaje Agnieszka Sikora. – Zajmą się cyberprzemocą i będą pracować nad lepszą komunikacją, będą uczyć tolerancji i szacunku. Kampania i zaplanowane w niej działania docierać będą do młodzieży, rodziców i specjalistów.

Oto partnerzy tegorocznej akcji – mówią czemu zdecydowali się na udział w kampanii:

1. Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wlkp. w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” będzie uczestniczył po raz pierwszy. Na co dzień pracujemy z nieletnimi, dla których temat agresji rówieśniczej nie jest obcy, ponieważ niejednokrotnie byli zarówno jej sprawcami jak i ofiarami. Poprzez udział w kampanii chcemy zaakcentować naszą niezgodę na przemoc wśród młodzieży oraz podkreślić zachowania pełne szacunku i tolerancji dla innych osób. Ponadto zamierzamy rozpowszechnić ideę kampanii w naszym środowisku lokalnym, byśmy wspólnie realizowali hasło „Razem przeciwko przemocy rówieśniczej”.

2. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Przemoc jest orężem ludzi słabych, Isaac Asimov

Już po raz drugi Zakład Poprawczy w Raciborzu włącza się w akcję 19 dni przeciwko przemocy. W tym roku chcemy zintegrować całą społeczność szkolną – od uczniów szkoły podstawowej po studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Plakaty, transparenty z hasłami przeciwko przemocy rówieśniczej oraz happening wieńczący całą akcję pozwolą połączyć siły. Chcemy by każde dziecko czuło się w szkole i na podwórku bezpiecznie, by nikt nie zagrażał jego tożsamości i wolności. Wszyscy mamy prawo do godnego życia i swobody wypowiedzi. 

Wychowankowie ZP w Raciborzu

3. Dom Dziecka w Białowieży

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach

Kampania 19 Dni Przeciw Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci to doskonała okazja aby podjąć działania zapobiegające agresji w szkole. Dlatego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach mamy zamiar pokazać naszym uczniom, że przy odrobinie dobrej woli w sposób kulturalny można rozwiązać każdy problem nie krzywdząc i nie obrażając drugiej osoby. Chcemy nauczyć szacunku i tolerancji dla innych również poprzez naszą postawę i zachowanie. Naszym obowiązkiem jest zapewnić dziecku prawo do wzrastania w bezpiecznym, wolnym od przemocy i agresji środowisku.

„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc,
ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,
ale najpiękniejszą.
A jako prośby mej zadatek przyjmij jedyny klejnot; smutek.
Smutek i pracę.”
J. Korczak „Modlitwa wychowawcy”

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Przystąpiliśmy do Kampanii, gdyż postanowiliśmy podjąć szczególne działania profilaktyczne w kierunku przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu młodzieży. Już nie raz przekonaliśmy się, że nasze wychowanki mogą i potrafią pokazać sobie i społeczności lokalnej, że życie bez przemocy jest COOL i OK.

16 listopad
a w Dzień Tolerancji organizujemy cykliczną już imprezę, na której zaszczepiamy pozytywną energię wszystkim uczestnikom i szkołom naszego regionu. Kiedy prezentujemy swoje talenty, głośno śpiewamy i tańczymy dzielimy się radością, przyjaźnią i wzajemną akceptacją. 

W tegorocznej edycji Przeglądu Form Profilaktycznych włączając się w Kampanię podpisujemy także Pakt o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej w szkołach naszego powiatu. 

6. Domy dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 w Łoniowie

Nasza placówka jest dosyć znana, tu i ówdzie bardzo lubiana, bo my się nawzajem szanujemy – na zgodzie, przyjaźni i wzajemnej pomocy sympatię zyskujemy. Chcemy podać rękę w potrzebie – nie być dla Drugiego obiektem strachu czy wrogiem – chcemy pomagać, chcemy polegać na sobie! Czas tak szybko przecież ucieka – po co ranić, po co niszczyć Drugiego Człowieka -zamiast łez i bojaźni rozdajemy uśmiechy i uściski przyjaźni. Dlatego w Kampanii tej udział bierzemy, swą postawą i postępowaniem -przykład innym dawać chcemy, gdyż nie sztuką jest krzywdzić Drugiego Człowieka, lecz sztuką jest umieć dawać dobro, od złego zaś uciekać.

7. Ośrodek Interwencji Krysysowej w Pleszewie

Motywacją do wzięcia udziału w kampanii jest chęć współpracy.Ośrodek na co dzień pracuje z osobami doświadczającymi przemocy wiemy jak ważny i powszechny jest to problem.Chcemy wspólnie się jednoczyć i mówić jednym wspólnym głosem STOP PRZEMOCY!

8. Fundacja ZOBACZ JESTEM

Zdecydowaliśmy się przystąpić do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, ponieważ idea tych działań łączy się z celem dla którego istniejemy. Działamy z myślą o dzieciach, młodzieży i młodych dorosłych. Chcemy im pomagać i przeciwdziałać wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec nich. Przystąpiliśmy do antybullingowej koalicji, żeby wspólnie zapobiegać przemocy rówieśniczej, uczyć innych ją rozpoznawać i w razie potrzeby umiejętnie interweniować.

9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu

POW w Żywcu  zdecydowała sie na udział w kampanii , ponieważ nie chce bć bierna i w aktywny sposób chce pokazać, iż nie zgadza sie na przemoc i krzywdzenie dzieci i młodzieży. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

10. Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Wspomożycielki

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Mówić trzeba głośno i wyraźnie. Młodzież jest plastyczna i jeśli dostanie dobre wskazówki, pójdzie dobrą drogą. Jej energię trzeba przekuć na moc.

12. Zakład Poprawczy w Nowem

Motywacją do wzięcia udziału w kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży była chęć nawiązania współpracy z lokalną społecznością gimnazjalną i stworzenie płaszczyzny porozumienia w aspekcie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

13. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy po raz drugi włącza się w kampanię. Każdy z nas w swoim życiu, starszy czy młodszy zetknął się niejednokrotnie z przemocą. Nie zawsze jest siła by reagować. Nie zawsze jest moc, by się obronić. Nie zawsze jest hamulec by przestać. Nie zawsze jest pojęcie – by zrozumieć.

 Zawsze jest dobry czas by o tym mówić.

W tym roku  wśród różnych inicjatyw  będziemy poznawać psychologiczne aspekty przemocy rówieśniczej i uczestniczyć w „Treningu kontroli złości”.

14. Ośrodek Psychoterapii Strefa Rozwoju

Do akcji dołączyliśmy się, ponieważ na co dzień pracujemy z osobami, które doświadczyły przemocy. Widzimy, iż jest to bardzo powszechne zjawisko, a wciąż takie osoby mają problem z uzyskaniem pomocy w swoim najbliższym środowisku. Pragniemy, aby jak najwięcej osób miało wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz sposobów pomagania, szczególnie najbliższym osobom. 

15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

Placówka nasza kieruje się mottem: „Służę temu dziecku, któremu jest w życiu najtrudniej” .
Nasi wychowankowie byli ofiarami, oraz sprawcami przemocy. Chcemy pokazywać naszym podopiecznym nowe alternatywne sposoby radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, aby nie powielali poznanych wcześniej schematów przemocy. Możliwość wyjścia z projektem poza mury placówki stanowi wspaniałą okazję do przełamywania stereotypów na temat trudnej młodzieży wśród lokalnej społeczności.

16. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań z Łodzi

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań z Łodzi przystąpiła do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w 2015 roku, ponieważ naszą misją jest podejmowanie skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”.

17. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku

Wiele wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku było zarówno ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy. Działania MOW mają na celu przeciwdziałanie powyższym zjawiskom oraz walkę z narastającym problemem w sposób innowacyjny, alternatywny. Poprzez podejmowane działania pragniemy uświadomić dzieci i młodzież, że brak reakcji na przemoc to ciche na nią przyzwolenie. Organizacja wykładów profilaktycznych, warsztatów, kręcenie spotów, fotografia to tylko niektóre elementy, które wykorzystujemy w naszej pracy. Wychowanki MOW Czaplinek chętnie angażują się w akcje na rzecz walki z przemocą. Jedną z inicjatyw była organizacja happeningu pod hasłem‪#‎stop‬ ‪#‎przemocy‬ ‪#‎uzależnieniom‬ ‪#‎bezpieczna‬ droga, w ramach którego zorganizowany został przemarsz młodzieży z transparentami zakończony koncertem Hip-hopowym, zawodami streetball i konkursem graffiti. W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy rozwinąć skrzydła, pójść dalej pokazać, że jesteśmy i głośno mówimy nie przemocy, włączając w działania czaplinecką młodzież. Stanowczo mówimy ‪#‎widzę‬ ‪#‎reaguję‬#stop ‪#‎dla‬ #przemocy !!!!!!!

18. Zespół placówek „Dobra Chata” w Kielcach

W Zespole Placówek ,,Dobra Chata” dbamy o poprawne relacje pomiędzy wychowankami, dlatego istotne jest poruszenie kwestii zjawiska przemocy wśród naszych podopiecznych. Mamy świadomość, że temat przemocy jest uniwersalny, a część naszego wspólnego działania może okazać się niezbędna, aby zapobiegać występowaniu przemocy rówieśniczej wśród młodzieży.

19. Fundacja „Na Przekór Przeciwnościom”

Znamy oblicza przemocy. Na co dzień stykamy się z jej skutkami – pomagamy krzywdzonym, pracujemy z krzywdzącymi. I wciąż czujemy, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb, że trzeba więcej i wspólnie. Dlatego z entuzjazmem przyjmujemy każde działanie mogące uwrażliwić na przemoc, zmniejszyć jej rozmiary.
Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – przemoc rówieśnicza, to akcja komplementarna do naszych fundacyjnych i zawodowych aktywności. Nagłaśnia problem, jednoczy tych, którzy chcą się mu przeciwstawić. Chcemy być wśród nich.

20. Zespół Szkół w Drzonowie – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I, Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego

Wiemy, że przemoc jest poważnym problemem społecznym – zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak i na konsekwencje. Chcemy przeciwdziałać wszelkim formom przemocy i dyskryminacji, chcemy być bezpieczni w szkole, domu, na podwórku. Chcemy bezpiecznie przejść przez życie, umieć konstruktywnie rozwiązywać nasze małe i większe problemy, umieć innych traktować z szacunkiem, być tolerancyjni i tak też chcemy być traktowani.

Wierzymy, że nasze działania wpłynął w dużym stopniu na nasze relacje, a nasza szkoła będzie bezpieczna. 

Nie będziemy bierni, nie godzimy się na przemoc!!! 

21. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi

Zdecydowaliśmy się na udział w kampanii, bo leży nam na sercu dobro dziecka, sprzeciwiamy się krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci na współpracę; wierzymy, że wspólnym działaniem można więcej osiągnąć. Wszyscy chcemy żyć w świecie wolnym od przemocy, więc cel tegorocznej kampanii jest nam bardzo bliski.

22. Fundacja Dziecko i Rodzina

Fundacja Dziecko i Rodzina przystępuje do kampanii „19 dni”, ponieważ działamy dla dobra młodzieży umieszczonej w różnych formach pieczy zastępczej, często wykluczanej w powodu pobytu w instytucjach opiekuńczych. Ci młodzi ludzie, opuszczeni i skrzywdzeni przez najbliższych, po wielu złych doświadczeniach przemocy i odrzucenia, czasami powtarzają złe wzorce i stosują przemoc wobec siebie. Jednocześnie doświadczamy często, jak wiele od tych dzieci można się nauczyć. Rozumieją one trudne zachowania rówieśników, potrafią współodczuwać i okazywać tolerancję. W kampanii ogłosimy konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli się wypowiedzieć na ten temat, co stanowić będzie niezwykłą naukę dla nas – dorosłych.

23. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu

Niewiele jest akcji tak mocno trafiających w punkt potrzeb dzieci i młodzieży z naszego Ośrodka, dlatego gdy tylko taka się pojawia, całym sercem angażujemy się w nią, będąc przekonanym, iż jest to kolejny krok – szansa dla naszych Wychowanków!

24. Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie

O swoim udziale w Kampanii 19 dni mówią wychowanki ośrodka.

„Chcę brać udział w projekcie, bo chciałabym pokazać,że człowiek, który stosuje przemoc wcale nie jest silniejszy, przynajmniej dla mnie. Taki człowiek jest słaby psychicznie i nie potrafi panować nad swoimi emocjami. Jest dużo lepszych sposobów na rozwiązywanie konfliktów czy nieporozumień. Uważam,że nawet wyśmiewanie jest formą przemocy. Nikt nie jest idealny, ale musimy siebie szanować takimi jakimi jesteśmy”

„Ja uczestniczę w projekcie,żeby pokazać, że źle podjęte decyzje mogą mieć tragiczne skutki. Moim zdaniem z każdej sytuacji można wyjść tak, aby nikomu nie zrobić krzywdy ani nie sprawić przykrości”

„Ja występuję w spektaklu bo zależy mi na tym, żeby pokazać, że niektóre sytuacje potrafią bardzo zranić i chciałabym ostrzec innych by nie podejmowali złych decyzji. Podoba mi się to, że moge innym pokazać zachowania, które sprawiają przykrość ludziom i ostrzec przed nimi.”

„Zaczęłam uczestniczyć w projekcie, ponieważ chciałabym udowodnić sobie i innym, że da się żyć bez używania przemocy fizycznej a także psychicznej.”

„Lubię brać udział w takich projektach, ponieważ sama często byłam ofiarą i sprawcą przemocy. Uważam, że takie akcje mogą sprawić,że wiele ludzi może otworzyć oczy i zauważyć, że postępują źle i zmienić coś w swoim życiu”

„Biorę udział w projekcie dlatego, żeby pokazać , że człowiek, który stosuje przemoc jest słaby psychicznie i wcale nie jest lepszy od osoby, która jest poniżana. Poprzez ten projekt chciałabym pokazać, że każdy ma prawo do szacunku i wszyscy jesteśmy równi”

26. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu

Może chcecie zapytać, dlaczego nasza społeczność włączyła się do kampanii przeciw przemocy?
Odpowiedz jest prosta. Dookoła nas każdego niemal dnia dotyka nas przemoc. Ona dotyka nas , ale niestety czasem tworzymy ją sami. Mowa o przemocy rówieśniczej.Tej przez niektórych nazywanej falą. Jest w szkołach, ośrodkach, w skupiskach ludzkich. Nie ominęła również nas. Każdy kiedyś był “ świeżakiem”.

27. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu

Poprzez włączenie się w kampanię chcemy rozszerzyć wiedzę i świadomość z zakresu przeciwdziałania przemocy. Nie chcemy pozostawać biernie wobec problemów z jakim spotykają się ludzie- siniaki, ból fizyczny, łzy, upokorzenie czy bezsilności . Chcemy pokazać, iż zamiast użycia pięści, siły fizycznej, krzyku, poniżenia można podejść do rozwiązania problemu inaczej, bardziej dojrzale i odpowiedzialnie. Dołączając się do akcji chcemy pomóc nawiązać w Polsce ANTYBULLYNGOWĄ KOALICJĘ by wspólnie zapobiegać temu zjawisku, uczyć je rozpoznawać i umiejętnie radzić sobie w sytuacjach wymagających interwencji.

28. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie

Zdecydowaliśmy się na ponowny udział w Kampanii 19 dni, ponieważ chcemy, aby bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Nas wszystkich w Ośrodku było priorytetem i nadrzędnym celem. Przemoc to milczący spektakl!!! Zdajemy sobie sprawę, jak często ofiary cierpią w milczeniu i zamknięciu, a Ci którzy doświadczali całe życie przemocy powtarzają ją i nie potrafią zmienić nawyków. Chcemy to zmienić i powiedzieć poprzez swoje działania  głośno STOP AGRESJI I PRZEMOCY. Nasz cel to przerwać ten milczący spektakl cierpienia ofiar. Niech cały rok wszystkie działania przypominają nam, że potrafimy jako wychowankowie żyć godnie i z szacunkiem wobec każdego człowieka. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i godne życie.

29. Fundacja Nie Wykluczaj Mnie z Poznania

Przed nami tylko i zarazem aż 19 dni, kiedy możemy wzmocnić świadomość społeczną na temat jakim jest wszechobecna, w różnych formach – przemoc oraz krzywdzenie dzieci i młodzieży. „Nie Wykluczaj Mnie” to głos każdego z nas mówiący o równym traktowaniu. 

30. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu

„Nie ma dzieci, są ludzie” J. Korczak. Ten cytat w sposób szczególny mówi o tym, abyśmy nigdy nie zapominali, że dzieci i młodzież należy traktować z ogromnym szacunkiem i zrozumieniem. Zawsze.

31. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. gen. T. Kutrzeby w Załuskowie

Przyczyną dla której zdecydowaliśmy się na udział w kampanii przeciwko przemocy jest przeciwdziałanie i wyeliminowanie zachowań agresywnych wśród wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.
Jednocześnie dostrzegamy szansę na dostarczenie wiedzy wychowankom na temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i rozładowywania emocji w sposób akceptowany społecznie.

32. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

33. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

„Reaguj zamiast stać z boku”

Nasza placówka stara się reagować na każdy objaw agresji i przemocy wśród wychowanków, staramy się obejmować wsparciem zarówno ofiary jak i sprawców. Chcemy aby nasza młodzież czuła się bezpiecznie w naszej placówce, aby była traktowana z szacunkiem i godnością, aby znalazła pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów.
Czas dzieciństwa powinien być czasem radości, pokoju, zabawy i rozwoju. Współcześnie to my dorośli jesteśmy zobowiązani wobec naszych małoletnich pociech. Zobowiązani jesteśmy stwarzać odpowiednie warunki do funkcjonowania ich w środowisku domowym , przedszkolnym i szkolnym. Powinniśmy czuwać nad jakością ich życia oraz respektowaniem ustanowionych praw.

34. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce jako „Przyjazna Poradnia z Pomysłem” przede wszystkim przychylna jest dziecku i otwarta na wszelkie jego problemy. Przemoc rówieśnicza jest od lat występującym zjawiskiem
w każdej szkole, na podwórku, a nawet w sieci. Pragniemy wyjść naprzeciw ludzkiej krzywdzie niosąc wsparcie i pomoc w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z przemocą. Poprzez nasz udział w Kampanii chcemy zaprotestować przeciwko niepożądanym zachowaniom. Naszym zdaniem największy efekt może przynieść współpraca tych, dla których dobro dziecka jest najważniejsze, w myśl słów Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

35. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu

Udział w Kampanii jest zgodny z profilem działania poradni. Od lat psycholodzy i pedagodzy placówki prowadzą działania dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli ( w formie warsztatów , pogadanek, szkoleniowych rad pedagogicznych, propagowania informacji) związane z szeroko rozumianą profilaktyką zachwiań agresywnych. Tak więc współpraca z Fundacją po DRUGIE jest doskonałą okazją do zintensyfikowania i ukierunkowania pracy na potrzeby dzieci i młodzieży, aby zapobiegać niekorzystnym zjawiskom społecznym. Jak wynika z naszych wieloletnich obserwacji problem agresji, przemocy narasta. Chcemy włączyć się do działań ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych, propagując czynniki chroniące młodych ludzi , takie jak kochająca, wspierająca i rozwijająca rodzina i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

36. Fundacja po DRUGIE 

Jesteśmy tacy jak to, co dostaliśmy, czego doświadczaliśmy i czego nie. Wciągani w przemoc oswajamy ją i bierzemy za sposób. Podajemy dalej. Uczmy się świata bez przemocy. Dla siebie, dla nas, dla wszystkich. 

Działania ruszają 1 listopada. O wszystkich będzie można przeczytać na stronie internetowej FpD oraz na stronach partnerów. Uruchomiony został również profil projektu na FB – ZAJRZYJ.

Kampania 19 dni została objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. 

Medialnie wspierana jest przez pismo Niebieska Linia. 

wwsf_yellow_ribbon_en