1 listoimage-5pada wystartowała światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Fundacja po DRUGIE informację o wydarzeniu rozsyłała w różne miejsca Polski – do placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, organizacji pozarządowych, domów dziecka i w wiele innych miejsc. Udało się zgromadzić prawie 40 różnych instytucji, które zdecydowały się na udział w działaniu.

Tegoroczny temat przewodni kampanii to przemoc rówieśnicza – BULLYING. Przez 19 pierwszych dni listopada w całej Polsce organizowane są wydarzenia angażujące dzieci, młodzież i dorosłych w przeciwdziałanie temu zjawisku.

Oto działania przygotowane przez uczestniczących w kampanii partnerów:

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

Najpierw kadra placówki przygotowała się do pracy i w czasie wewnętrznego szkolenia na temat przemocy rówieśniczej wymieniła opinie, powtórzyła najważniejsze zagadnienia i przedyskutowała sposoby walki z przemocą. Następnie do pracy ruszyli wychowankowie. Przygotowali plakaty i ulotki, które ozdobiły ściany korytarzy, a następnie zabrali się za przygotowanie fotokomiksu.

Zorganizowana została wystawa prac konkursowych pt. Razem przeciwko przemocy rówieśniczej. Prace zostały wystawione w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp., gdzie wszyscy mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać. Na wystawie można również obejrzeć fotokomiks nt. przemocy rówieśniczej zrealizowany przez naszą kadrę i wychowanków.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ostrołęce

Specjaliści z zespołu ds. profilaktyki i terapii trudności wychowawczych Ewa Kotowska, Urszula Pakieła, Katarzyna Łada przygotowały gazetkę informacyjną dla rodziców i młodzieży dotyczącą tematu przemocy rówieśniczej „TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem” umieszczoną w holu dla klientów naszej placówki. Pracownicy Poradni noszą także specjalnie przygotowane na czas kampanii identyfikatory z pomarańczowymi wstążeczkami z hasłem „STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ”. Umieszczono również logo kampanii na pulpicie komputerów pracowników w Poradni.

W ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy rówieśniczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce zorganizowała także w dniu 17 listopada spotkanie z rodzicami nt. „Kto może być sprawcą i ofiarą przemocy rówieśniczej?- profil osobowościowy”.
Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom problematyki agresji i przemocy rówieśniczej. Zapoznano rodziców z definicjami, rodzajami, przyczynami wyżej wymienionych zagadnień. Wyjaśniono pochodzenie ludzkiej agresji – przedstawiono teorie. Zaprezentowano rys ofiary i sprawcy przemocy, profil osobowościowy. Przedstawiono jak rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy rówieśniczej oraz jej skutki. Nawiązano do wpływu grupy rówieśniczej na pojawianie się zachowań agresywnych i przemocy. Ukazano współczesne formy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Zapoznano rodziców z działaniami profilaktycznymi.

Zakład Poprawczy w Nowem

W Zakładzie Poprawczym w Nowem, w ramach „Kampanii 19 dni przeciwko przemocy” odbył się warsztat z udziałem osób ze środowiska lokalnego, tj. 21 uczniów klasy II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, którzy przybyli do zakładu wraz z wychowawcą klasy. Warsztat prowadziła psycholog Olga Bocian. W zajęciach uczestniczyło 2 wychowanków, którzy przedstawili swoją autobiografię i uczestniczyli w dyskusji dotyczącej przemocy rówieśniczej.
W ramach akcji powtsała także gazetka tematyczna.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu

Jako partner Fundacji po DRUGIE w ramach międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży psycholog Katarzyna Łada zrealizowała w dniu 16 listopada 2015r.,  w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, w Szkole Podstawowej w klasie IV a następnie VI warsztaty psychoedukacyjne dotyczące przemocy rówieśniczej. Na początku spotkań młodzież wspólnie zdefiniowała zjawisko przemocy, uzupełniono ją o subtelne aczkolwiek istotne agresywne zachowania względem innych, takie jak izolowanie, plotkowanie, pomawianie. Następnie w trzech grupach stworzono profil poszkodowanego, agresora i świadka. Ważnym punktem okazało się wyciągnięcie wniosku, iż spostrzeganie przez siebie agresora jest odmienne niż ocena jego zachowania przez poszkodowanego i świadka. Pozorna siła, poczucie mocy, wyjątkowości prysły niczym bańka mydlana. Każda osoba dokończyła zdanie „Jestem przeciw przemocy…”. Łańcuszek ich odpowiedzi udekoruje korytarz szkolny przypominając o ich sprzeciwie dając tym samym szansę na poszukiwanie zachowań sprzyjających współpracy.

Zachęcamy do przeczytania tekstu opublikowanego na stronie PP Myszyniec, który powstał w ramach Kampanii 19 dni.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

Nie ma lepszego sposobu na walkę z przemocą niż pokazanie alternatywy, rozbudzenie pasji i zainteresowań. Na to postawili chłopcy z Jaworka. W kampanię włączają się na sportowo i pracowicie! Przez 19 dni listopada w MOW więcej niż na co dzień akcji sportowych, zajęć w obrębie terenu ośrodka, które wypełnią wychowankom czas. Wiadomo bowiem, że nuda również rodzi przemoc.

Młodzież obejrzała również film „Nasza klasa”, który wzbudził wśród wychowanków duże zainteresowanie. Zauważalne było ich skupienie oraz poruszenie problemem ukazywanym na ekranie. Chłopcy mimowolnie utożsamiali się z głównymi bohaterami filmu, czyli ofiarami, czując jednocześnie szeroko rozumianą złość do oprawców. W filmie nie przedstawiono jaka jest geneza niechęci większości uczniów klasy do tylko jednego z nich, chłopak bowiem nie różnił się specjalnie wyglądem, co dla odbiorcy jest sygnałem, że każdy mógłby znaleźć się na jego miejscu. Dlatego też zarówno ten wątek jak wiele innych stało się tematem naszej późniejszej dyskusji.

Fundacja Zobacz Jestem

Przez dziewiętnaście dni powstaje  zbiór najważniejszych informacji, które pomogą lepiej rozumieć i przeciwdziałać przemocy rówieśniczej. Wszystkie teksty można przeczytać klikając w poniższe linki.

TEKST 1/19 – definicje 

TEKST 2/19 – definicje 

TEKST 3/19 – charakterystyka przemocy rówieśniczej 

TEKST 4/19 – grupa rówieśnicza

TEKST 5/19 – kozioł ofiarny

DZIEŃ 6/19 – zagadka fotograficzna

TEKST 7/19 – przebieg przemocy rówieśniczej

TEKST 8/19 – przemoc pośrednia i bezpośrednia

TEKST 9/19 – przyczyny przemocy

TEKST 10/19 – cyberbullying

TEKST 11/19 – cyberbullying 

TEKST 12/19 – kim jest ofiara przemocy rówieśniczej

TEKST 13-14/19 – co łączy przemoc rówieśniczą z mobbingiem

TEKST 15/19 – skala zjawiska

TEKST 16-17/19 – prawne aspekty przemocy rówieśniczej

TEKST 18/19 – skutki zjawiska

TEKST 19/19 – podsumowanie 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku

W ramach Kampanii 19 dni wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku przy wsparciu wychowawców zorganizowały warsztaty pt. Bullying i Cyberbulling-przemoc rówieśnicza, które odbyły się 30 października 2015 w ramach promocji projektu. Do wysłuchania prezentacji zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czaplinku.
Dyrektor MOW Pani Małgorzata Janda, będąca osobą działającą na rzecz walki z problemem przemocy na terenie Powiatu Drawskiego, w kilku zdaniach objaśniła jak ważne jest reagowanie na przemoc młodych ludzi, zapobieganie jej przejawom oraz jak niebezpieczną bronią może być Internet.
Inicjatywę wsparł również przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku Pan Wiesław Runowicz, który wspomniał o konsekwencjach stosowania przemocy oraz udzielił informacji dotyczących miejsca i dni, w których można uzyskać fachową pomoc od specjalistów.
Wychowanki MOW stanęły na czele walki z problemem, jakim jest przemoc rówieśnicza, prowadząc wykład nakreślający problematykę Bullyingu i Cyberprzemocy.
W trakcie prezentacji przedstawiliśmy rezultat swojej miesięcznej pracy, na który składały się plakaty, fotografie oraz krótkie spoty mówiące:‪#‎widzę‬ ‪#‎reaguję‬ ‪#‎stop‬ ‪#‎przemocy‬, pokazując tym, że reakcja na przemoc wzbudza poczucie bezpieczeństwa i prowadzi do tego, byśmy w naszym społeczeństwie mogli żyć godnie i bez strachu.

Zobaczcie filmy zrealizowane przez dziewczęta i kadrę przygotowane specjalnie z okazji kampanii:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu

19 zdjęć na 19 dni – niezwykłe wydarzenie fotograficzne. Temat przewodni oczywiście przemoc rówieśnicza. Jak widzą ją ci, którzy są jej ofiarami, sprawcami, świadkami? Jakie ma oblicza? Co można zrobić, żeby ją zatrzymać?

Edukabe Fundacja Kreatywnych Rozwiązań z Łodzi

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań razem z Kino Charlie w ramach międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zorganizowało projekcję filmu „Żałuję!”, reż. D. Schram, Holandia 2013 wraz z dyskusją dla młodzieży z łódzkich gimnazjów w poniedziałek 02.11.2015 r.
Informacja o filmie:
Jochem na każdym kroku doświadcza w szkole niemiłych sytuacji. Jest drażniony i dręczony przez rówieśników. Koledzy z klasy – David i Vera chcą mu pomóc, ale nie mają odwagi, by przeciwstawić się reszcie grupy. Tymczasem nasilający się wobec chłopca klasowy bullying doprowadza do fatalnych skutków.
Film otrzymał Nagrodę Młodego Widza Europejskiej Akademii Filmowej.
W projekcji filmu uczestniczyło ok. 220 uczniów i uczennic oraz ok. 20 nauczycieli i nauczycielek. Film bardzo podobał się młodzieży. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja, podczas której młodzież komentowała swoje wrażenia po filmie oraz dyskutowała jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej. Chętne osoby napisały również do czego może prowadzić BULLYING.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską.
Patronat medialny objęła TVP Łódź oraz Radio Łódź. Informacja o dzisiejszym wydarzeniu została zaprezentowana w Łódzkich Wiadomościach Dnia: http://lodz.tvp.pl/22466528/02112015-1830 – relacja od ok. 15 min. Natomiast we wtorek 03.11.2015 roku między godz.19:00-20:00 przedstawicielki Fundacji EduKABE będą uczestniczyły na antenie Radio Łódź w audycji dla rodziców „Wychowanie to wyzwanie”, podczas której opowiedzą o kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. (https://www.radiolodz.pl/)

W ramach kampanii odbyło się także szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi dotyczące przemocy rówieśniczej. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób, które bardzo aktywnie włączyły się w myśl przewodnią naszych wspólnych działań w ramach kampanii, czyli w edukację do życia bez przemocy.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu

Wiesz co to znaczy być świeżakiem? Znaleźć się nagle w gronie nowych, nieznanych ci osób, które mają już poukładane relacje, w których czują się pewnie? A może wiesz jak traktuje się czasem świeżaka? Jeśli wiesz coś o tym to pewnie znaczy, że albo byłeś kiedyś ofiarą, albo sprawcą, albo świadkiem. Co możesz zrobić? Jak być powinno?

Dziewczęta i chłopcy z Podciernia zastanowili się nad tym i opracowali film.

Z deszczu pod… to tytuł ich filmowej opowieści, która pokazuje dwa sposoby na „przyjęcie świeżaka”. Jeden z nich bez wątpienia jest godny potępienia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

Praca jako sposób na agresję i przemoc – w ośrodku powołana została Grupa Remontowa, która działa pod hasłem „Lepiej być pracowitym niż bitym„. Grupa ta ma na celu przede wszystkim wzmocnienie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich mocnych, pozytywnych stron poprzez pracę i odnoszenie sukcesów pod kierunkiem wychowawcy. Wychowawnkowie nabywają umiejętności życia w grupie, radzenia sobie z emocjami,organizowania sobie wolnego czasu, rozwiązywania konfliktów. Pracujemy nad wyrabianiem cech takich jak: aktywność, zdyscyplinowanie, systematyczność, odporność, odpowiedzialność.

Kolejne działanie to akcja sportowa „Lepiej biegać niż uderzać” zorganizowana przez chłopców z Rzepczyna i ma na celu redukowanie poziomu agresji wśród młodych ludzi, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rywalizacji sportowej w duchu fair–play!!!
Święty Jan Bosko zwykł mówić, że boisko pełne – diabeł się smuci, a boisko puste – diabeł się cieszy.

Ważne, by młodzi ludzie nie spędzali czasu, grając w gry komputerowe, które niczego nie uczą. Bycie razem uczy wrażliwości, otwiera też oczy na drugiego człowieka i jego potrzeby. Piłka nożna łączy i uczy wzajemnej współpracy. Na boisku najważniejsze jest, żeby zawsze pamiętać, że nie jest się jedynym zawodnikiem, grać trzeba zespołowo.

Młodzież robi również zdjęcia, na których zapisuje swoje przemyślenia, skojarzenia na temat przemocy i agresji.

W ramach koła zainteresowań „Młodzież przyjacielem zwierząt” realizujemy cele terapii z psami jako profilaktykę bullyingu.

Zajęcia ze zwierzętami pomagają obudzić emocje i rozwinąć poczucie odpowiedzialności w stosunku do istot słabszych . Zauważa się znaczną poprawę zachowania , spadek agresji oraz zachowań przemocowych. Wychowankowie stają się bardziej otwarci oraz przyjacielscy wobec siebie.

Czego nasza młodzież uczy się podczas tych zajęć:
– umiejętności wychowawczych – uczą się opieki nad zwierzęciem
– uczą się kształtowania więzi i relacji wzajemnego zaufania
– akceptacji bez oceniania
– obowiązkowości
– zrozumienia siebie
– empatii – postrzegają zwierzęta jako partnerów – młodzi ludzie są bardziej wyczuleni na ich potrzeby i sygnały.

Warsztaty poświęcone komunikacji interpersonalnej w relacjach chłopak – dziewczyna jako profilaktyka bulliyngu.

Nękanie ze strony innych może przybierać różne formy – od bicia, popychania i szarpania, poprzez wyzywanie, szantażowanie do wykluczania z grupy czy rozsiewania złośliwych plotek. Jest zamierzone i powtarzalne w czasie. Ofiara bullyingu czuje się jak zwierzę w klatce. Jest w klasie z innymi, na których jest skazana, i czuje, że nie może uciec, kiedy dzieje się coś złego.
Kluczowym zagadnieniem w komunikacji jest wzajemne zrozumienie siebie nawzajem, a szczególnie różnic w sposobie myślenia i postrzegania świata. W naszym przypadku szczególnie nacisk kładziemy na sytuacje przemocowe w relacjach chłopak – dziewczyna. Współcześnie wśród młodzieży brak jest pozytywnych wzorców kobiety i mężczyzny , często poprzez środki masowego przekazu serwowany jest nieprawidłowy obraz relacji przepełniony wrogością , agresją i przemocą. Mark Gungor przedstawia istniejące między płciami różnice w sposób wręcz mistrzowski. Jego kilkunastominutowy fragment wykładu poświęcony różnicy między mózgiem mężczyzny a kobiety został przedstawiony naszej młodzieży jako wstęp i pierwszy etap do warsztatów poświęconych komunikacji interpersonalnej w relacjach chłopak – dziewczyna jako profilaktyka bulliyngu.

Dom Dziecka w Białowieży

W Białowieży odbyły się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Zrzuć zmaskę bądź sobą”, mające na celu m.in. poznanie czynników wyzwalających złość i agresję, dostrzeganie i nabywanie umiejętności opanowania złości i agresji, ćwiczenie wyładowywania złości w sposób niekrzywdzący innych ludzi – bez przemocy!!
Uczestnicy poprzez ćwiczenia i zabawy edukacyjne musieli odpowiedzieć sobie na ważne pytania:
1 Czy należę do ludzi szybko okazujących złość? 2.Co się ze mną dzieje, kiedy czuję złość? 3.Kiedy i w jaki sposób próbuję powstrzymywać złość?
Dzieci wypełniały ankietę „Moja złość”, dzięki której dowiedziały się m.in. że każdy ma prawo do wyrażania złości i agresywnych uczuć.
Było wiele radości i mądrych życiowych rozwiązań

Przez 19 dni kampanii działo się wiele: warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Zrzuć maskę bądź sobą ‘’; zajęcia psychoedukacyjne ‘’Dyskryminacja „; konkurs plastyczny pod hasłem: „Stop przemocy rówieśniczej”; warsztaty artystyczne ‘’Stop Przemocy ‘’ przeprowadzone przez Fundację „ ONI TO MY’’ (zaproszoną do współpracy) konferencja „Stop Przemocy” ; spektakl pt. ’’Wylęgarnia ‘’ przygotowany przez licealistów z ZSO w Hajnówce, którego tematem przewodnim były problemy nastolatek przebywających w Ośrodku Wychowawczym.

Fundacja Dom Pokoju

Fundacja Dom Pokoju uczy dzieci pokojowego rozwiązywania konfliktów i sporów już od najmłodszych lat. Pomaga w tym dwoje asystentów – Małpa i Tygrys. Dzięki nim najmłodsi uczniowie wiedzą, że kłótnia i konflikt różnią się od siebie, jak im zapobiegać i rozwiązywać tak, aby te rozwiązania były trwałe. Uczą się również jak wyrażać emocje, jak radzić sobie ze złością, jak być asertywnym i co to jest tolerancja. Najmłodsi uczniowie wiedzą już, że współpraca jest lepsza od indywidualizacji, a w grupie działa się sprawniej i weselej niż samemu.

Lekcje w Szkole Pokoju, których celem jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz uczenie dzieci samodzielnego rozwiązywania konfliktów są naszym sposobem na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej! Lekcje prowadzą wychowawcy klas przy wsparciu tutorów z Fundacji.

Na zdjęciach Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima z Wrocławia, w której idea Szkoły Pokoju wprowadzona jest jako innowacja pedagogiczna, a projekt koordynuje psycholog Katarzyna Nowicka.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

W Krupskim Młynie w ramach Kampanii 19 DNI odbył się recital Marii Lamers. Krakowska artystka dzieliła się z młodzieżą nie tylko swoimi przepięknymi utworami lecz również przemyśleniami i historiami ze swojego życia, czym podbiła ich serca. Wcześniej artystka wystąpiła w Zespole Szkół w Krupskim Młynie (koalicjant akcji).

W ramach kampanii zostały zorganizowane konkursy na najciekawszy plakat oraz „Ujarzmić agresora” – na najsmaczniejszą przekąskę.

Zespół Szkół w Drzonowie

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum wzięli udział w warsztatach „Opanowuję agresję”. Kształcili umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie. Zapoznali się z konsekwencjami użycia agresji i przemocy stosowanej na terenie szkoły, zarówno dla sprawcy jak i ofiary. Poznali znaczenie słowa agresja i przemoc oraz sposoby radzenia sobie ze złością i gniewem. Podczas zajęć poruszany był również problem Cyberprzemocy, jako formy krzywdzenia innych. Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na sposoby porozumiewania się z obcymi w sieci. W zajęciach uczestniczyło ponad 140 uczniów.

Proponowany program profilaktyczny dla uczniów, w formie zajęć warsztatowych, miał na celu wdrożyć dzieci i młodzież w podstawowe pojęcia oraz w problematykę agresji i przemocy, a przede wszystkim stanowił uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Priorytetem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z zachowań przemocowych, w tym podkreślenie konieczności dbania o estetykę słowa i kulturę bycia.

Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu „Jak radzić sobie z agresywnym uczniem”. Miało na celu uświadomienie, jakie są przejawy agresji i skąd się ona bierze w uczniach. Gdzie tak naprawdę tkwią przyczyny zachowań agresywnych i jaki wpływ na to mają, system rodzinny i szkolny. Pozwoliło dogłębniej zrozumieć świadome i nieświadome motywy agresywnego ucznia, by móc docierać do rzeczywistej przyczyny i na nią wpływać.

Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”, wskazała metody i sposoby na efektywne porozumiewanie się z dzieckiem. Rodzice poszerzyli swoją wiedzę na temat uczuć, udoskonalili umiejętność radzenia sobie z własnymi uczuciami oraz towarzyszenia dzieciom, przeżywającym określone, często bardzo dla nich trudne, stany emocjonalne. Poznali sposoby zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności, doświadczyli konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów, wytyczania granic, stosowania pochwał, poznali mechanizm wpisywania w role i uwalniania z nich.

Zajęcia prowadzone były przez psychologa, Panią Aleksandrę Rybus, przedstawiciela „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki w Krakowie.
Działania przeprowadzone w „Dniu profilaktyki w szkole” zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Kołobrzeg.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2

MOW Strażacka intensywnie przygotowywał się do Kampanii 19 dni. 18 listopada na Strażackiej odbył się finał akcji „19 dni przeciwko przemocy”. Wychowanki wystawiły spektakl Teatru Forum pt. „Nowa”.
Tytułowa Nowa czyli Ola za wszelką cenę pragnie akceptacji grupy rówieśniczej. Wyrzeka się przyjaciółki i nie przeciwstawia się przemocy wobec niej czym doprowadza do tragicznego finału.
Dzięki formule Teatru Forum każdy widz mógł się stać aktorem i wejść w rolę głównej bohaterki. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jak przeciwstawić się przemocy rówieśniczej i jak zmienić bieg przedstawionej historii. Dziewczęta miały mnóstwo ciekawych i konstruktywnych pomysłów.
Pytanie, które nam towarzyszyło i które powinien postawić sobie każdy z nas brzmi: „Czy warto być lubianym za wszelką cenę?”

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu

Dziewczęta przygotowały Dzień Postaci z Bajek dla dzieci z okolicznego przedszkola. Wychowanki ośrodka wcieliły się w zwierzęta i znanych bajkowych bohaterów i animowały pracę z dziećmi. W ten sposób uczyły się empatii i współpracy.

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu brały również udział w zajęciach poruszających problematykę zjawiska przemocy rówieśniczej. W trakcie warsztatów uczennice zostały zapoznane z formami przemocy rówieśniczej występującymi zarówno w świecie realnym, jak i cyberprzemocy. Wychowanki dowiedziały się, jak właściwie reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznały możliwości pomocy, z której mogą skorzystać osoby które doświadczyły przemocy lub takie, które są jej świadkiem.

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu, miały okazję rozwijać swoje zdolności plastyczne przygotowując plakaty zachęcające ludzi do życia bez przemocy. Efekty pracy dziewcząt, zostały zaprezentowane podczas przemarszu ulicami miasta Jastrowia, który odbył się 19.11.2015 roku.

Ośrodek Kuratorski w Poznaniu i Fundacja Nie Wykluczaj Mnie

Wspólnie z wychowankami przed rozpoczęciem Kampanii przygotowaliśmy miejsce w Ośrodku Kuratorskim, gdzie odbywają się działania związane z Kampanią, zrobiliśmy plakat oraz szyld, który wisieć będzie do końca Kampanii.

2 listopada z podopiecznymi zaczęliśmy robić ogromną grę planszową pt. „Zatrzymaj swoją przemoc” Celem gry jest dotarcie na metę, pokonując wiele sytuacji z życia codziennego dla których należy znaleźć alternatywne rozwiązanie bez użycia przemocy. Dziś, tj. 9.11 dokończymy wspólne tworzenie reguł gry i rozegramy pierwszą część!

4 listopada odbyły się zajęcia z adwokatem Andrzejem Gulikiem, który przeprowadził z wychowankami „pogadankę” na temat „Normy prawne a przemoc”

7 listopada byliśmy uczestnikami IX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie, gdzie zajęliśmy III miejsce Emotikon smile. Tegoroczny turniej idealnie wpasował się w czas trwania Kampanii i pokazał naszym podopiecznym sport jako możliwość rozładowania emocji, napięcia, które mogą prowadzić do przemocy rówieśniczej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie

Młodzież skupiła się na działaniach plastycznych. W ramach kampanii tworzyła plakaty, w których wyrażała swój sprzeciw wobec przemocy.

Zespół Placówek „Dobra Chata”

Dzieci i młodzież brała udział w warsztatach, dzięki którym będzie lepiej radzić sobie z przemocą. Uczestnicy uczyli się jak bez niej żyć i jak przeciwdziałać przemocowym zachowaniom innych.

Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

„19 dni” w Łoniowie to m.in. tematyczne warsztaty plastyczne, działania artystyczne i spotkanie z dzielnicowymi. Dzieci i młodzież uczyły się jak żyć w bezpiecznym otoczeniu i jak tworzyć je poprzez właściwe zachowania.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi

Na znak protestu wobec przemocy młodzież zorganizowała lokalny marsz. Do udziału zostały zaproszone okoliczne szkoły i dom dziecka. Wychowankowie przygotowali transparenty które – w swej treści –  propagowały właściwe zachowania i postawy wobec drugiego człowieka.

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Grupa teatralna Alternatywni z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 15. listopada 2015roku wystawiła sztukę węgierskiego dramaturga Németh Ákos pt. „Babett kłamie”. Tegoroczny temat przewodni kampanii to przemoc rówieśnicza –BULLYING. Rodzajów przemocy, niezależnie od wieku, jest wiele. Ta, o której traktuje scenariusz to wyrachowana gra, ale czy wszyscy gracze zdają sobie z tego sprawę? Gdzie kończy się leczenie własnych dyskomfortów życiowych, chęci bycia lubianym, dobrej zabawy?

„Więc chcecie jechać do Londynu? Niech będzie. Ale dlaczego jesteście takimi tchórzami? Żyje się raz. Niech będzie tydzień w Nowym Jorku. Poproszę tatę na moje urodziny, żebym pojechała z kim zechcę. Powie: „Kochanie, chcesz pojechać na wycieczkę ze swoimi przyjaciółmi? Szczerze mówiąc drogi interes, ale raz ma piętnaście lat moja mała księżniczka?” Zabiorę tych spośród was, od których dostanę prezent. Dwie albo trzy osoby”. (fragment dramatu Babett kłamie, Ákos Németh).

Babett jest nowa w miasteczku, ale szybko wzbudza zainteresowanie wśród swoich rówieśników. Któż bowiem nie chciałby przyjaźnić się z córką bogatego developera, do tego mieszkającą w domu z basenem? Dziewczyna intryguje swoich nowych znajomych, trochę ją podziwiają, trochę jej zazdroszczą, trochę chyba też się jej boją. „Bogata” dziewczyna szybko znajduje się w centrum zainteresowania grupy. Obiecuje, że z okazji urodzin ojciec zabierze ją wraz z przyjaciółmi w podróż. Nim to nastąpi, każdy z bohaterów musi dać jej prezent – podjąć rzucone przez nią wyzwanie. Babett wymyśla niebezpieczne zabawy, jest krnąbrna i odważna, wzbudza respekt. Tak zaczyna się niebezpieczna zabawa – na granicy zmyślonego i realnego życia – która doprowadza do tragedii. „Babett kłamie” porusza tematy akceptacji, chęci dominacji, obłudy, zagubienia, poczucia wykluczenia, zazdrości, zaburzeń osobowości, kalkulacji korzyści pomimo ceny.

Zanim scenariusz znalazł się na deskach scenicznych przeprowadzono szereg analiz tekstu, struktury psychologicznej postaci, zaburzeń osobowości, rozwiązań sytuacji. Budowa postaci tak różnych od siebie i ich zaprezentowanie sceniczne wznieciła niemałe brawa i oklaski zaproszonych gości ze społeczności ośrodka i gminy Skoki.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

W Białej, 16 listopada w Dzień Tolerancji została zawarta koalicja przeciwko przemocy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Do koalicji przystąpiło ponad 30 szkół i instytucji z całego regionu.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Wychowankowie zorganizowali happening przeciwko przemocy. O akcji było głośno w całym mieście! Transparenty, plakaty, znaki, serduszka z hasłami, przedstawienie teatralne, konkurs na plakat i wiele innych działań złożyło się na ostateczny obraz happeningu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie

Młodzież zorganizowała Dni Tolerancji – były warsztaty i wystawy prac o antyprzemocowej tematyce. Wychowanki zaprezentowały przygotowane przez siebie plakaty dotyczące przemocy rówieśniczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie. Ponadto część plakatów została umieszczona na miejskim przystanku, gdzie codziennie przebywa młodzież w oczekiwaniu na autobus.

 Odbyło się również przedstawienie pt. „Taniec życia” dotyczące przemocy równieśniczej. Odbiorcami byli uczniowie Gimnazjum w Słubicach.

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Pod opieką instruktora koła fotograficznego pełnoletnie podopieczne zorganizowały i odbyły sesję. Dość brutalną w wymowie. O jasnym przekazie. Dobitną. Pozawerbalną a przez wszystkich zrozumiałą. W pełni czytelną. Ważną.
Prezentacja dokonań odbyła się w ramach zajęć otwartych w dniu 24.09.2015
W kilkutygodniowym projekcie plastycznym, przygotowano w listopadzie zamysł „Do czego służą ręce”. Od 3 listopada wystawa prac wita każdą osobę wchodzącą do placówki. Dziewczętom odpowiedzi na pytanie udziela na co dzień ekspozycja na holu apelowym. Inicjatywa jest dziełem głównie wychowanek schroniska.
4 listopada dla wszystkich dziewcząt zostały zorganizowane i przeprowadzone przez psychologa zajęcia z zakresu wiedzy o przemocy rówieśniczej, sytuacyjnych przejawów występowania, sposobów przeciwdziałania jej.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży jest objęta honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji.