Co roku przez pierwsze 19 dni listopada w ramach ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży wraz z innymi instytucjami, placówkami i organizacjami mówi głośno o bezpieczeństwie, szacunku, empatii i skutecznym reagowaniu na przemoc. Już w lipcu rozpoczęliśmy przygotowania do Kampanii w trakcie której podejmowane będą wspólne działania na rzecz profilaktyki dotyczącej krzywdzenia. Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do włączenia się do tej wyjątkowej i ważnej akcji!

W ubiegłym roku dokonaliśmy czegoś niesamowitego. W kampanii wzięło udział 365 partnerów! Liczymy, że w tym roku będzie nas więcej!

Podsumowaniem przeprowadzonych działań będzie ,,Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk” (VII edycja) podczas którego specjaliści i praktycy będą wspólnie wymieniać się doświadczeniami. Kampania jest dofinansowaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu będą organizowane webinary i szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy. Ponadto zostanie stworzony PRZEWODNIK działań kampanii społecznej, który pomoże Państwu zapoznać się podstawowymi wiadomościami na temat profilaktyki przemocy i krzywdzenia, działaniach Kampanii 19 dni oraz pomoże Państwu w realizowaniu działań kampanijnych. Uzyskają Państwo także wsparcie w przygotowaniach i prowadzeniu Kampanii m.in. odbędzie się szkolenie dotyczące projektowania inicjatyw lokalnych. Zatem nie zostaniecie Państwo sami! Jesteśmy gotowi udzielać wsparcia oraz niezbędnych wskazówek. A to jeszcze nie wszystko…

Odbędzie się także KONKURS dla dzieci i młodzieży wraz z nagrodami dla laureatów.

O wszystkich terminach szkoleń, webinarów, konkursie i innych działaniach będziemy informować na profilu facebookowym Kampanii 19 dni. Zachęcamy do polubienia strony, aby być ze wszystkimi informacjami na bieżąco. Link do strony na Facebooku znajduje się poniżej:

https://www.facebook.com/19dni

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA KAMPANIA?

Placówki, instytucje, organizacje pozarządowe, które zgłoszą się do Kampanii będą przygotowywać w swoim środowisku lokalnym działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Motywem przewodnim będzie przeciwdziałanie przemocy, budowanie właściwych postaw i wzajemna nauka jak na przemoc reagować i jej skutecznie przeciwdziałać.

Hasło tegorocznej Kampanii 19 dni:

STACJA – EMPATYCZNI

RAZEM MAMY MOC

Zdecydowaliśmy się na powyższe hasło z tego względu, że naszym zdaniem w Kampanii 19 dni szczególnie ważna jest wzajemna współpraca i działanie. Na przestrzeni lat widzimy jak świetnie potrafią się Państwo organizować, by pokazywać i uczyć młodych ludzi czym jest przemoc i w jaki sposób ją powstrzymywać. Nie tylko edukacja na temat przemocy, ale także empatia i szacunek do drugiego człowieka to kwestia fundamentalna jeżeli chodzi o skuteczne przeciwdziałanie przemocy.

Formuła Państwa działań ma dowolny charakter. Naszym zdaniem to Państwo jesteście specjalistami w zakresie działań kampanijnych, a ich wachlarz jest wyjątkowo szeroki (możecie Państwo zorganizować warsztaty, happeningi, pogadanki, wystawy, konkursy, akcje internetowe, webinary itp.). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.

Działania kampanii rozgrywają się od 1 do 19 listopada 2022 roku.

Uczestnicy kampanii po przeprowadzeniu działania przesyłają do Fundacji po DRUGIE (19dni@podrugie.pl) informacje o wydarzeniu (krótki opis + zdjęcia), które niezwłocznie są publikowane na profilu facebookowym kampanii:

https://www.facebook.com/19dni

Informacje o prowadzonych działaniach będą zamieszczane również na stronie internetowej organizacji: www.podrugie.pl

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA?

Aby dołączyć do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oraz zostać Partnerem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo zaangażować się w tę ważną inicjatywę i dołączą do ogólnoświatowej koalicji na rzecz zaprzestania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na adres mailowy Kampanii: 19dni@podrugie.pl