Młodzież z 7 placówek resocjalizacyjnych na Mazowszu wzięła udział w projekcie „Co mnie czeka gdy stąd wyjdę – edycja II. Profilaktyka bezdomności wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych
na Mazowszu”. Celem projektu było wsparcie uczestników w przygotowaniu do procesu usamodzielnienia oraz zapobieganie bezdomności.

W działaniu wzięło udział 73 wychowanek i wychowanków z mazowieckich placówek resocjalizacyjnych. Aż 81% uczestników oceniło skierowany do nich program jako bardzo dobry i dobry. Żaden uczestnik nie wystawił projektowi oceny niższej niż dostateczna (w ewaluacji zastosowano pięciostopniową skalę).

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez kadrę placówek w oparciu o program FpD – Trening do samodzielności oraz w cyklu debat organizowanych w środowisku otwartym.

 

EWALUACJA PROJEKTU

wersja POLSKA

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!