Dwoje profesjonalnych sprzedawców, jedna osoba z umową o pracę, dwóch mężczyzn ma tymczasowy dach nad głową i całkiem spora grupa uczestników warsztatów aktywizacji zawodowej i społecznej – to pierwsze rezultaty projektu Punkt Zwrotny.

We wrześniu 2016 r. Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami uruchomiła miejsce, w którym młodzież może otrzymać szeroki zakres wsparcia mającego na celu podjęcie przez nią pracy zawodowej. W ramach Punktu Zwrotnego uczestnicy mogą korzystać z pomocy pedagogów, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i psychologa. Istotnym elementem programu jest także możliwość tymczasowego zakwaterowania, którego koszt w całości pokrywany jest ze środków projektowych

– Zaproponowane rozwiązanie polegające na wynajmowaniu pokoju czy kwatery w hotelu pracowniczym jest nowym pomysłem na przezwyciężanie kryzysu bezdomności – wyjaśnia Agnieszka Sikora, prezeska organizacji. – Szczególnie w okresie zimowym nie jest łatwo o miejsce w schronisku, a bezdomność to jedna z ważniejszych barier stojących na drodze do podjęcia pracy. Fakt, że możemy zaoferować młodym ludziom również tę formę wsparcia, dach nad głową, pozwala mieć nadzieję, że rzeczywiście będą mogli zmienić swoje życie.

Zakwaterowani w hotelu pracowniczym uczestnicy projektu codziennie przychodzą do Puntu Zwrotnego. Tu odbywają się ich spotkania ze specjalistami, ale tu również mogą otrzymać żywność, ubrania czy bilet komunikacji miejskiej. Czasem przychodzą do fundacji tylko po to, żeby porozmawiać.

– Panowie, których zakwaterowaliśmy w hotelu brali udział w naszej fundacyjnej Wigilii – opowiada Agnieszka Sikora. – To było bardzo miłe, ale również nakłaniające do refleksji spotkanie. Jeden z nich prawdziwy, wigilijny wieczór spędzi sam, w hotelowym pokoju.

Projekt jest dużym wyzwaniem dla organizacji, wymaga codziennej pracy i kontaktu z uczestnikami, które dają szansę na zatrzymanie ich i pozwalają codziennie, od nowa motywować ich i wzmacniać w działaniach. Czuwają nad tym pedagodzy z Fundacji po DRUGIE.

– Przede wszystkim pracujemy z młodymi ludźmi, z których znaczna część jest w kryzysie i by mogła ruszyć z miejsca, znaleźć w sobie siły  do działania, trzeba najpierw pracować interwencyjnie, pomóc im pokonać pierwsze bariery.

W Punkcie Zwrotnym znaleźli także wsparcie niektórzy uczestnicy prowadzonego przez FpD programu mieszkań treningowych dla młodzieży zagrożonej bezdomnością.

– W przypadku naszych mieszkańców sprawa układa się nieco prościej – dodaje Aleksandra Kupczyk. – Przede wszystkim ich znamy, a oni znają nas i wszyscy wiemy czego możemy się po sobie spodziewać. To bardzo ułatwia pracę, nie musimy już przeskakiwać etapu braku zaufania, bo udało się je nam zbudować wcześniej.

W projekcie uczestniczy dwoje mieszkańców. Jedna z osób przed świętami zdobyła już certyfikat sprzedawcy i ukończyła kurs, druga przystąpi do kursu po Nowym Roku.

Cały czas prowadzona jest rekrutacja do projektu Punkt Zwrotny.

Więcej informacji o zasadach przystąpienia do projektu oraz możliwościach rozwoju w poniższym linku.

Jak dostać się do Punktu Zwrotnego?

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz Miastem Stołecznym Warszawa.

Wartość projektu: 688 062,50zł
Wkład Funduszy Europejskich: 653 612,50zł
Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/15

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!