Fundacja po DRUGIE rozpoczęła przygotowania do tegorocznej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania odbywa się co roku na całym świecie w czasie pierwszych 19 dni listopada. Jej celem jest budowanie bezpiecznego świata, wolnego od przemocy.

Fundacja co roku do udziału w kampanii zaprasza placówki, instytucje i organizacje pracujące z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Uczestnicy kampanii organizują w swoim środowisku lokalnym działania edukacyjne i profilaktyczne. W 2016 roku w akcji wzięło udział ponad 100 podmiotów z całej Polski.

– Mamy nadzieję, że w tym roku będzie nas co najmniej jeszcze raz tyle – mówi Agnieszka Sikora, która koordynuje kampanię.

FpD stara się promować kampanię nie tylko w Polsce i poszerzać jej zakres o swoich zagranicznych partnerów.

– Do udziału w kampanii zachęcamy naszych partnerów, z którymi współpracujemy w ramach projektu „Violence has a face” – dodaje Agnieszka Sikora. – Przygotowaliśmy dla nich pakiet informacji oraz materiały, które pomogą im w zorganizowaniu działania. Zależy nam na tym, by kampania 19 dni była realizowana w Polsce, ale również w innych krajach Europy i świata.

Kampania realizowana w 2017 roku zostanie podsumowana w ramach II Ogólnopolskiego Forum Dobrych Praktyk – Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży.

– Forum będzie zorganizowane na początku 2018 roku, wówczas chcemy między innymi opowiedzieć o projekcie „Violence has a face” i zaprezentować film, który stworzyliśmy wspólnie z naszymi partnerami, promujący antyprzemocowe postawy i działania.

Obejrzyj film profilaktyczny! 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt VIOLENCE HAS A FACE jest realizowany w ramach programu ERASMUS+

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!