Za nami kolejny rok ciężkiej pracy. Ciężkiej, bo to czym zajmuje się Fundacja po DRUGIE wiąże się nie tylko z sukcesami… a by do nich dojść potrzeba szczególnej uwagi i cierpliwości.

W 2016 roku udało nam się wiele. Chyba nawet więcej, niż zakładaliśmy. To sprawia, że mamy siłę, która pomoże nam iść dalej. Motywacją do naszej pracy jest MŁODY CZŁOWIEK, który do nas trafia w potrzebie.

 

 

W 2016 roku udało nam się więcej niż zakładaliśmy. Realizowaliśmy projekty w Polsce i poza jej granicami. Staliśmy  się ważnym partnerem społecznym dla wielu znaczących instytucji i urzędów. Wytrwale walczyliśmy o poprawę sytuacji nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych i w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie budowy ośrodka, w którym otrzymają specjalistyczne wsparcie – możliwość dalszej resocjalizacji i pomoc w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich.

Jesteśmy organizacją, która nie prowadzi działań pozornych. Nasza praca z młodzieżą opiera się na wzajemnym szacunku i jest budowana na jasnych dla wszystkich zasadach.

Niedawno ktoś powiedział mi, że Fundacja po DRUGIE powinna nazywać się po TRZECIE, po SIEDEMNASTE, po STO PIĘĆDZIESIĄTE ÓSME, bo nigdy nie skreślamy żadnego człowieka i każdemu dajemy tyle szans, ile potrzebuje. Zmienia się tylko oferta. Nie uważamy, że jest to naiwne. Jesteśmy przekonani, że właśnie na tym polega pomaganie.

Mamy wspaniały Zespół, który stale się powiększa i bardzo cieszy fakt, że dołącza do niego coraz więcej młodych, wrażliwych, pełnych wiary w drugiego człowieka ludzi. Nie tylko pracowników, ale także wolontariuszy.

Ten raport to coś więcej niż relacja z naszych działań, to również ukłon w stronę całego Zespołu, bez którego nie bylibyśmy nawet w połowie tej drogi.

 

Agnieszka Sikora

prezeska Fundacji po DRUGIE

RAPORT - 2016 ROK

wersja POLSKA