ippWeź, nie bierz – nie trudno domyślić się, że projekt odnosi się do profilaktyki narkotykowej. To bardzo ważne działanie, szczególnie, że z każdym rokiem młodych ludzi eksperymentujących z narkotykami i dopalaczami (również uzależnionych) jest w placówkach coraz więcej. Często również narkotyki i dopalacze stają na drodze do ich prawidłowego funkcjonowania po opuszczeniu placówki.

Projekt „Weź, nie bierz” w 2015 roku był realizowany przez Fundację po DRUGIE już kolejny raz. Został skierowany do 76 dziewcząt i chłopców z mazowieckich placówek resocjalizacyjnych. Trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, Wierzbicy oraz na Strażacką i Barską w Warszawie.

Młodzież brała udział w warsztatach, w których asystowały byłe wychowanki placówek resocjalizacyjnych mające również swoje (negatywne) doświadczenia z zażywaniem narkotyków.

– Udział byłych wychowanek w projekcie, dziewcząt, które już dotknęły dorosłego życia i poznały konsekwencje „brania” był bez wątpienia bardzo znaczący dla uczestników zajęć – mówi Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE. – Młodzież zdecydowanie bardziej ufa przekazom tworzonym przez osoby mające konkretne doświadczenia niż nawet najlepszym specjalistom.

Zajęcia miały na celu budowanie prawidłowych postaw wobec środków psychoaktywnych, ale także wskazanie młodzieży konieczności podejmowania leczenia. Wielu uczestników zajęć miało już za sobą takie próby – niestety nie zawsze udane.

W projekcie uczestniczyła także kadra placówek, która wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez terapeutów uzależnień. W szkoleniach wzięło udział blisko 80 wychowawców.

Poznaj EWALUACJĘ PROJEKTU

Projekt „Weź, nie bierz” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


mazowsze

Zapisz