Coraz trudniej wyobrazić sobie dobre funkcjonowanie w życiu społecznym bez dostępu do internetu. Z siecią łączymy się przez komputery, komórki, ipody, w małym i większym mieście, w podziemiach metra i na łodzi. Rzeczywistość łączy się, przeplata z wirtualnym światem. Z młodzieżą z placówek resocjalizacyjnych przez kilka miesięcy uczyliśmy się jak bezpiecznie i mądrze korzystać z tego wszystkiego co daje nam ra niezwykła łączność.

W projekcie „Warto mieć sieć” wzięło udział 27 uczestników – dziewczęta i chłopcy z dwóch placówek resocjalizacyjnych – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach, które odbywały się w oparciu o stworzony przez specjalistów Fundacji po DRUGIE scenariusz. Program zajęć został dostosowany do specyfiki grupy.

Młodzież przebywająca w placówkach resocjalizacyjnych – zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – przede wszystkim w czasie pobytu w placówce w ograniczony sposób korzysta z sieci. Nie ma swobodnego dostępu do komunikacji ze światem zewnętrznym, ale sytuacja ta zmienia się gdy znajduje się już poza murami ośrodków. Jak wynika z rozpoznania*, które FpD przeprowadziła w 2014 roku dotyczącego użytkowania internetu przez nieletnich głównie służy im do rozrywki i komunikacji. Niestety, nie zawsze bezpiecznych i właściwych. Scenariusze zajęć przygotowane w programie „Warto mieć SIEĆ” uwzględniają potrzeby i zagrożenia, które zostały określone w rozpoznaniu.

Opracowany program uwzględnia nie tylko kwestie związane z zagrożeniami, które czyhają w internecie, ale w dużej mierze koncentruje się on wokół korzyści, które możemy uzyskać dzięki jej istnieniu. Młodzież uczestnicząca w programie może nauczyć się na przykład jak sprawnie uzyskać ważne informacje, jak szukać pomocy w sieci, jak zdobywać wiedzę.

Program jest przeznaczony w szczególności dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych, ale można go wykorzystać również w pracy z innymi grupami, zmieniając jego poszczególne elementy, dostosowując niektóre zadania do potrzeb określonej grupy.

Zapisz

Zapisz

PROGRAM EDUKACYJNY

Warto mieć sieć (do pobrania)

Program jest dostępny na zasadzie wolnej licencji.

Poza stworzonym narzędziem – programem edukacyjnym – w ramach projektu „Warto mieć SIEĆ” powstały również produkty, których autorkami i autorami są jego uczestniczki i uczestnicy.

Dziewczęta z MOW nr 2 w Warszawie stworzyły e-publikację. Można w niej przeczytać wiele historii dotyczących użytkowania internetu i poznać konsekwencje niewłaściwych i nierozważnych zachowań. Publikacja napisana jest młodzieżowym językiem – przez rówieśników dla rówieśników i może być także wykorzystana w czasie zajęć warsztatowych.

E-PUBLIKACJA

Warto mieć sieć (do pobrania)

W ramach podsumowania projektu wychowankowie MOW w Bielicach stworzyli teledysk.

Stworzone przez młodzież narzędzia pokazują jak wiele uczestnicy nauczyli się w ramach projektu. Ich doświadczenie zostało również podsumowane w ewaluacji.

EWALUACJA

do pobrania

Projekt „Warto mieć SIEĆ” został zrealizowany w Programie Bezpiecznie Tu i Tam dofinansowanym ze środków Fundacji Orange