Jak pracować z młodzieżą, która doświadczała przemocy domowej, jak pracować z tymi, którzy również stali się sprawcami przemocy – to tematy treningu realizowanego przez Fundację po DRUGIE i zagranicznych partnerów w ramach programu ERASMUS+.

Projekt dotyczy podnoszenia wiedzy i umiejętności kadr pracujących z młodzieżą i rodzinami w zakresie profilaktyki i interwencji przemocy – w szczególności pracy z młodzieżą, która jest ofiarą i/lub sprawcą przemocy. W działaniu wzięli udział partnerzy posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą dotkniętą przemocą.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

W ramach projektu Fundacja po DRUGIE zorganizowała 6 dniowe szkolenie w Polsce, w którym brali udział uczestnicy z 6 europejskich krajów – Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Rumunii, Grecji i Polski.

Uczestnicy mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, ale również refleksji na temat stosowanych metod pracy i rozwoju osobistego. Szkolenie opierało się o metody edukacji pozaformalnej, jednocześnie poszerzało umiejętności uczestników w zakresie ich stosowania w codziennej pracy z młodzieżą.

– Najważniejsze w tych spotkaniach jest dzielenie się doświadczeniami. Często okazuje się, że partnerzy znają jakiś sposób, metodę działania, które sprawdza się w ich praktyce. Jednocześnie na przykład dotyczy to spraw czy problemów, z którymi my mamy jakieś trudności. Warto wówczas sięgnąć do doświadczeń innych specjalistów – opowiada jedna z uczestniczek szkolenia.

Działanie pomogło specjalistom budować nowe umiejętności, ale również umożliwiło wgląd w dotychczasowe działania:

– Gdy człowiek długo pracuje w danym środowisku zaczyna czasem działać rutynowo. Łatwo się w tym zagubić, takie szkolenia jak „Violence has a face” są dla nas specjalistów bardzo ważne. Pozwalają spojrzeć na własne działania z innej perspektywy – dodaje uczestniczka.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt został zrealizowany w ramach programu ERASMUS+

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!