Chłopcy, którzy od lipca mają zamieszkać w prowadzonych przez Fundację po DRUGIE mieszkaniach treningowych biorą udział w wymianie międzynarodowej IN MOTION realizowanej w programie ERASMUS+.

Wymiana została zorganizowana przez hiszpańską organizację Cerujuovi i uczestniczy w niej młodzież z kilku europejskich krajów: Polski, Belgii, Włoch i Hiszpanii. Organizatorzy położyli nacisk na działania sportowe, udział młodzieży w kulturze (poprzez poznawanie jej i tworzenie własnych przekazów) oraz budowanie europejskiej świadomości. Młodzież na wspólnych zajęciach uczy się szacunku do siebie i innych, buduje postawy tolerancji, zrozumienia i solidarności. Istotnym elementem działania jest również nabywanie umiejętności komunikacyjnych, także  pozawerbalnych. Wymiana została zorganizowana w miejscowości Don Benito.

– Zdecydowaliśmy, że do Hiszpanii pojadą chłopcy, którzy od lipca będą brali udział w projekcie mieszkań treningowych – mówi Agnieszka Sikora, prezeska FpD. – Za kilka miesięcy mają zamieszkać pod jednym dachem, a przecież w ogóle się nie znają. Wspólny wyjazd jest między innymi okazją do tego, by razem ucząc się i bawiąc,  pokonując bariery związane z udziałem w międzynarodowym projekcie,  poznawali siebie i swoich przyszłych współlokatorów.

W wymianie bierze udział opiekun mieszkań treningowych, Wojciech Cychowski.

– To dla mnie wspaniała okazja na poznanie chłopców i nawiązanie z nimi dobrej relacji – mówi. – W czasie takich wyjazdów funkcjonujemy nieco inaczej, łatwiej nam nabrać do siebie zaufania, otworzyć się, a mi zależy na tym, żeby zbudować z chłopakami dobry zespół, który już niebawem zacznie pracę nad tym, co przecież dla każdego z nas jest bardzo trudne, nad wchodzeniem w dorosłe i odpowiedzialne życie.

Do Hiszpanii pojechało dwóch chłopców zakwalifikowanych do projektu mieszkań treningowych.  Do grupy dołączyli dodatkowo wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu.

– Wymiany międzynarodowe to doskonała nauka – dodaje Agnieszka Sikora. – To okazja do poznawania innych kultur i obyczajów, zobaczenia nowych miejsc, ale przede wszystkim to możliwość wspólnej pracy z rówieśnikami, którzy żyją w innych częściach Europy i konieczność komunikowania się, pomimo różnic i barier językowych. W czasie takich wyjazdów wiele można nauczyć się o sobie, znaleźć motywację do nauki języków, poczuć chęć poznawania nowych rzeczy.

W podobnej wymianie już niebawem wezmą udział także dziewczęta skierowane do mieszkań treningowych. Ich zespół wybierze się na Węgry.

– Doskonale się złożyło, że przed uruchomieniem projektu związanego z usamodzielnieniem wychowanków placówek resocjalizacyjnych pojawiła się możliwość wyjazdów na międzynarodowe wymiany – mówi Małgorzata Cwalina, opiekunka mieszkań, która będzie pracować z dziewczętami. – Trudno jest poznać kogoś w czasie wywiadu czy nawet dłuższej rozmowy w biurze. Wyjazd natomiast stwarza okazję do poznawania siebie poprzez wspólne działania. Jak spędzimy ze sobą kilka dni, razem pokonamy różne trudności, będzie nam łatwiej ze sobą później pracować.

W mieszkaniach treningowych zamieszka trzech chłopców i trzy dziewczęta. Każde mieszkanie zostanie objęte opieką pracownika FpD.

– Naszym celem jest taka praca z młodzieżą, która pomoże im się usamodzielnić i stanąć na własnych nogach – wyjaśnia Małgorzata Cwalina. – To nie jest łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że jeśli się dobrze do niego przygotujemy będziemy mieć większe szanse na sukces.

Udział w międzynarodowych projektach realizowanych w programie ERASMUS+ znacznie poszerza zakres tych przygotowań.

Projekt mieszkań treningowych – PILOTAŻOWY PROGRAM READAPTACJI NIELETNICH – jest dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy i uzyskał honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka.