Więź dziecka z matką i matki z dzieckiem – między innymi właśnie ona lub jej brak jest podstawą do oceny prawidłowego funkcjonowania rodziny. W przypadku nieletnich matek, które zachodzą w ciążę i rodzą dzieci będąc w placówkach resocjalizacyjnych, budowanie więzi jest często niemożliwe. Nastolatki w zakładach poprawczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych nie mają prawa do pobytu w nich razem z dzieckiem, co czasem powoduje konieczność ich rozłąki i sprawia, że więź między matką i dzieckiem nie tworzy się z każdym dniem tak jak powinna.

Ta sytuacja stanowi punkt wyjścia do nowego działania Fundacji po DRUGIE pt. „THE BOND”, czyli więź. Ruszamy z międzynarodowym projektem, którego celem jest przygotowanie służb integracji społecznej do możliwie efektywnej pracy z dziewczętami, które rodzą dzieci jako nastolatki i które nie posiadają wspierającego zaplecza rodzinnego.

W ramach działania, które potrwa 28 miesięcy, powstaną konkretne narzędzia, które powinny przyczyniać się do skuteczniejszej pracy z młodymi mamami i lepszego wspierania ich w tej ważnej, dorosłej roli. Stworzymy blogi informujące o sytuacji nieletnich matek, które jednocześnie będą miejscem wymiany doświadczeń dla dziewcząt i pracujących z nimi dorosłych. Powstanie scenariusz zajęć z mamami nastolatkami, dzięki któremu będą mogły uczyć się prawidłowego wypełniania nowej roli, lepiej radzić sobie z emocjami i ostracyzmem. Napiszemy również podręcznik dotyczący wspierania tej szczególnej grupy, w którym zamieścimy informacje na temat dobrych europejskich praktyk.

Realizacja projektu pozwoli także specjalistom naszej organizacji lepiej przygotować się do pracy z nieletnimi matkami, którą mamy zamiar realizować w budowanym przez nas domu dla dziewcząt i ich dzieci.

W projekcie wezmą udział specjaliści z 6 europejskich krajów: Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Białorusi, Polski, Rumunii. Działanie jest realizowane w ramach programu ERASMUS+.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!