Rozwiązanie sytuacji nieletnich matek i utworzenie oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych postulowane przez Fundację po DRUGIE wspieraną przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka ciągle stoi pod znakiem zapytania. W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie w sprawie sytuacji wychowanek ośrodków resocjalizacyjnych zachodzących w ciążę i posiadających dzieci, ale nie doprowadziło ono do stworzenia konkretnych propozycji rozwiązań.

Bez wątpienia  fakt, iż ministerstwa, których działania są kierowane do dziewcząt przebywających i opuszczających placówki resocjalizacyjne, zainteresowały się problemem jest w tej sprawie światełkiem w tunelu. Już kolejny raz z udziałem ważnych przedstawicieli resortów pracy, sprawiedliwości i edukacji omówiona została sytuacja dziewcząt i ich dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Stanisław Chmielewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele MPiPS, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania , prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium, praktycy z placówek resocjalizacyjnych oraz prezeska Fundacji po DRUGIE Agnieszka Sikora.

– Bardzo się cieszę, że spotkania dotyczące problemu nieletnich matek odbywają się regularnie i że uczestniczą w nich osoby, które mogą mieć wpływ na kształt systemu i wprowadzanych rozwiązań – mówi Agnieszka Sikora. – Martwi mnie natomiast fakt, iż po kolejnym spotkaniu poświęconym tej problematyce jesteśmy niejako ciągle na początku drogi.

W czasie spotkania przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił zakres obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do nieletnich matek. W swoim wystąpieniu stwierdził m.in., że obecne przepisy regulują sytuację i pozwalają na rozwiązywanie problemu. Wymienił tu możliwości związane ze zwolnieniem, umieszczeniem poza ośrodkiem na czas określony czy zmianą środka wychowawczego  nieletniej w chwili jej zajścia w ciążę i urodzenia dziecka jak również możliwość dalszej pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym.

– Gdyby rozwiązania te były wystarczające, nie byłoby tematu – wyjaśnia Agnieszka Sikora. – Problem w tym, że zwolnienie czy umieszczenie poza placówką nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo co możemy zaproponować chociażby tej dziewczynie, której nie mamy dokąd zwolnić? Czy umieszczenie wychowanki wymagającej określonej pracy pedagogicznej w domu samotnej matki będzie rzeczywiście rozwiązaniem problemu?

Wychowanki placówek resocjalizacyjnych zwykle pochodzą ze środowisk dysfunkcjonalnych, rodzin niewydolnych wychowawczo o mocno zaburzonych relacjach. Nieletnia dziewczyna, która wymaga resocjalizacji, powinna skończyć szkołę, dodatkowo nie posiada wzorców wychowawczych, które mogłaby zastosować względem własnego dziecka, zwolniona z placówki często nie jest w stanie w dostateczny sposób zająć się dzieckiem i pokierować własnym życiem. Bywa, że po takiej próbie wraca z powrotem do zakładu czy młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

W Raporcie wydanym w 2013 roku przez Fundację po DRUGIE we współpracy z Pedagogium – Wyższą Szkołą Nauk Społecznych dotyczącym sytuacji nieletnich ciężarnych i matek z placówek resocjalizacyjnych została poddana szczegółowej analizie sytuacja wskazanej grupy dziewcząt oraz zostały zaproponowane konkretne rozwiązania w ich sprawie. (czytaj więcej!) 

– Głęboko wierzę, że na kolejnym spotkaniu pochylimy się  nad opracowanym przez nas Raportem – dodaje Sikora.

Fundacja po DRUGIE podjęła temat nieletnich matek i ich dzieci już dwa lata temu. W ubiegłym roku w ramach dofinansowania z Fundacji Stefana Batorego zrealizowała szereg działań – badań i analiz, które pozwoliły na stworzenie Raportu i zaproponowanie rozwiązań. Powstał również film dokumentalny prezentujący problem. (obejrzyj film!)