Trudności w panowaniu nad emocjami, wybuchy, krzyk, agresja – często towarzyszą młodym ludziom znajdującym się w kryzysie. Nierzadko właśnie brak umiejętności kontrolowania własnego zachowania stają na drodze do prawidłowej integracji społecznej byłych wychowanek i wychowanków placówek dla nieletnich oraz młodzieży w kryzysie bezdomności.

W odpowiedzi na ich potrzeby Fundacja po DRUGIE rozpoczęła realizację cyklu zajęć pt. „Szkoła zachowań odważnych”. Na zajęciach młodzież uczy się, że ma prawo do wszelkich emocji (również do złości), jednak musi wyrażać je w sposób, który nie będzie krzywdził ani innych, ani jej samej.

– Naszym celem zawsze było tworzenie oferty, która w realny sposób przekładać się będzie na poprawę sytuacji naszych podopiecznych – mówi Agnieszka Sikora z Fundacji po DRUGIE. – Nowy cykl zajęć ma ułatwić im funkcjonowanie w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w społeczeństwie.

Podstawą do realizacji zajęć „Szkoła zachowań odważnych” jest trening zastępowania agresji. W działaniu biorą udział uczestnicy projektu mieszkań treningowych oraz młodzież korzystająca ze wsparcia projektu Punkt Zwrotny.

– Celem naszej pracy z młodzieżą jest przede wszystkim skierowanie jej na ścieżkę aktywizacji zawodowej – mówi Weronika Zaród, pedagog w Punkcie Zwrotnym. – . O ile podjęcie pracy zwykle mieści się w możliwościach naszych podopiecznych, ogromną trudnością jest jej utrzymanie. Niewielki konflikt z klientem, drobna uwaga szefa wywołuje w niektórych atak złości, sprawia, że rzucają wszystko i trzaskają drzwiami jednocześnie tracąc miejsce pracy. Właśnie dlatego nabycie umiejętności w zakresie panowania nad emocjami i nauka odważnych zachowań są jednym z ważniejszych narzędzi w prawidłowym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Młodzież, która uczestniczy w zajęciach zrobiła już pierwszy ważny krok – przyznała, że ma problem i postanowiła, że podejmie pracę, która pomoże w jego rozwiązaniu.

Fundacja po DRUGIE dziękuje P. Jackowi Kaczmarczykowi za podjęcie się prowadzenia zajęć z młodzieżą. Bez tej pomocy nie mielibyśmy możliwości wsparcia naszych podopiecznych w pokonaniu barier stojących na drodze do ich prawidłowej integracji. 

Projekt mieszkań treningowych został dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz Miastem Stołecznym Warszawa. Został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!