• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu opiekowały się specjalnymi lalkami, które imitują zachowania niemowląt. Wcześniej też wzięły udział w warsztatach psychoedukacyjnych pozwalających im dobrze przygotować się do opieki nad dzieckiem i właściwie podejść do zadania.

W projekcie wzięło udział 26 dziewcząt w wieku od 15 do 18 lat. Wszystkie uczestniczki były uczennicami gimnazjum. Z przeprowadzonego na początku badania ankietowego wynika, iż średni wiek ich matek w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosił 19,7 lat (min. 15, max. 28).

Większość dziewcząt rozpoczęła już współżycie seksualne (21 dziewcząt: 84%,  z czego 9 w wieku 13-15: 35%, 12 w wieku 15-16: 46%), 5 dziewcząt nie rozpoczęło współżycia. 24% aktywnych seksualnie dziewcząt zawsze stosuje antykoncepcję, 78% zdarza się niestosowanie antykoncepcji, 12% rzadko ją stosuje, a 47% nie stosuje żadnych metod zapobiegania ciąży. Jedyną używaną metodą antykoncepcyjną w grupie jest prezerwatywa. Wiedzę na temat seksualności czerpią głównie od rodziców (32% odpowiedzi), 21% od rówieśników, 15% z internetu, 17% ze szkoły, 15% od wychowawców w placówce.

Początkowo dziewczęta jako najbardziej niepokojące  wymieniły obawy związane z macierzyństwem takie jak: trudności w prawidłowym wypełnianiu roli matki, odpowiedzialnością, kompetencjami wychowawczymi; fizyczną opieką nad dzieckiem: brakiem umiejętności, spowodowaniem niezamierzonych urazów, finansami, a także związane ze zdrowiem swoim: ciążą, porodem, depresją poporodową oraz zdrowiem dziecka – w szczególności niepełnosprawności / wymagającej przewlekłej choroby. Wśród ich obaw ważną rolę grają także te związane z relacjami z ojcem dziecka np. opuszczenia/ samotnego macierzyństwa, niemożności polegania na partnerze;  relacjami z dzieckiem: znienawidzenia / braku możliwości pokochania dziecka, nienawiści ze strony dziecka. Specyficzne dla tej grupy są obawy związane z historiami rodzinnymi dziewcząt m.in. konieczność mieszkania z dzieckiem w domu samotnej matki, odebranie dziecka, odrzucenie go przez rówieśników („bo ma taką matkę”), pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, trafienia przez nie do placówki resocjalizacyjnej. Dziewczęta obawiały się także dalszej przyszłości w relacji z dzieckiem m.in. okresu buntu, czy „złego charakteru dziecka”.

Projekt miał na celu przygotować dziewczęta do świadomego i pozytywnego rodzicielstwa. Umożliwił im zarówno zapoznanie się z licznymi zagadnieniami związanymi ze zdrowym przebiegiem ciąży, pielęgnacją noworodka jak i tematami związanymi z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, antykoncepcją i seksualnością człowieka. Program dużą rolę przykłada do kwestii związanych z emocjami i budowaniem relacji.

EWALUACJA PROJEKTU

do pobrania

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!